Sæsonen var 2008 og alt så lyst ud i juletræsbranchen. Jeg var nyuddannet og trådte ind som assistent hos Skovdyrkerne Vestjylland. Priserne buldrede opad. Producenterne var glade – og kunderne var glade, hvis de
ellers fik den kvalitet, de mente at have bestilt. Branchen oplevede gyldne tider og mange producenter udvidede. De købte jord og plantede juletræer. Nye producenter kom til. Alle ville gerne have en bid af det lukrative juletræsmarked.

På vej mod toppen

I de gyldne år var prisudvikling et hedt samtaleemne i branchen. Nogle troede på permanent høje priser
og mange gode år forude. Andre var skeptiske og kunne udmærket huske, hvordan det plejede at gå med juletræspriserne 7-9 år efter, alle jordbesiddere fik lyst til at plante juletræer.

De mest pris-optimistiske i branchen var koncernen Green Team Group. De lancerede partnerprogrammer, hvor de søgte dyrkere til 2000 hektar med juletræer. Helst skulle hver partner minimum komme med 50 hektar jord til partnerprojektet. Det kunne man blandt andet læse om i
LandbrugsAvisen.

– Når dyrkning og produktion kan ske rationelt, kan juletræsdyrkerne i en partnerproduktion se frem til et gennemsnitligt årligt afkast på 15.000-27.000 kroner efter finansiering og før skat, udtalte firmaets daværende direktør Peder Østbjerg i september 2009 til LandbrugsAvisen.

Der var også skeptikere i debatten, som advarede imod at tro på de høje afkast. Danske Juletræers direktør advarede mod partnerproduktion. Det gjorde han blandt andet i en artikel i 2010 i avisen Effektivt Landbrug. Her forklarede direktøren, at antagelserne af Green Team var urealistiske – blandt andet blev der peget på for høje udbytteprocenter, og for høje salgspriser, når partnerproduktionerne skulle sælges.

Green Team forsvarede deres koncept med en stærkt øget efterspørgsel på naturjuletræer i fremtiden.
Samtidig gik Green Team direkte efter fremtidens vigtigste handelsled, nemlig detailhandlen, og kunne derfor tilbyde højere priser end andre grossister, forlød det.

– Vi kan dokumentere, at vi kan få en udbytteprocent på 85-93 procent, lød det fra Peder Østbjerg, direktør i Green Team Group med henvisning til en revisionsrapport, som selskabet havde fået lavet.


Lovede stor forrentning fra dag et

Peder Østbjerg lovede god forrentning fra dag et.

-Jeg kan sige det helt klart, at vi kan dokumentere, at en landmand, der går ind i et partnerprojekt hos os, får sine penge forrentet fra dag ét. Han får forrentet sin kapital og sin forpagtningsafgift, og han
får sin indskudskapital tilbage. Jeg kan forstå, at der er nogle, der ryster i bukserne, når vi kan gå ud at sige sådan, lød det fra Peder Østbjerg.

Ved et efterfølgende møde i sommeren 2010 ville han dokumentere den høje udbytteprocent overfor Dansk
Juletræsdyrkerforening og Skovdyrkerne. Her blev der fremvist tre vidt forskellige kalkuler for fremtidig indtægt ved at dyrke nordmannsgran. Partnerproduktion med Green Team Group viste et resultat pr. år efter renter på 24.474 kroner pr. hektar. Til sammenligning viste Danske Juletræsdyrkeres prognose 7.282 kroner og Skovdyrkernes prognose viste et minus på 3.320 kroner pr. hektar. Det fremgår af en artikel i Effektivt Landbrug.

Skovdyrkeren har været i kontakt med Peder Østbjerg for at få en kommentar til hans gamle udtalelser om prisforventninger. Peder Østbjerg har ikke ønsket at medvirke til artiklen, da han ikke længere er i juletræsbranchen.


I de gyldne år var der aktører i juletræsbranchen, som fremlagde prognoser på op til 25.000 kroner pr. hektar pr. år til dyrkerne. De prognoser blev aldrig til virkelighed.

Sandheden i eget perspektiv

Jeg var godt nok ikke selv til stede ved mødet, men jeg kan forsikre om, at ingen af parterne kendte de fremtidige priser på nordmannsgran juletræer. Jeg kan ligeledes næsten garantere at alle parter var helt sikre på, at deres regneark var det mest korrekte, og de dermed ikke gjorde andet end at udtrykke sandheden i deres eget perspektiv. Som Churchill udtrykte det: ”Man kan kun have tiltro til en statistik, man selv har manipuleret”.

Sådan holdt parterne stort set fast i deres synspunkter de følgende år. For eksempel kunne man i Maskinbladet i 2011 læse, at Green Teams ekspansive strategi var baseret på prognoser over salget, som Green Team forventer øget fra 67 millioner træer solgt i 2008 til 85 millioner i 2020.


Priserne topper

I 2012 overtog jeg selv ansvaret for salg af juletræer i Skovdyrkerne Vestjylland. Jeg fik i den anledning overdraget en solgt portefølje af juletræer og kunne således i starten af september begynde at planlægge logistik uden at bekymre mig (særligt meget) om salget.

De gode tider skulle dog få en ende og allerede i 2013 så vi de første prisfald. Den tidligere diskussion om fremtidens juletræsmarked blev herefter hurtigt drejet over på, hvornår markedet ville vende igen Det er en disciplin, vi i Skovdyrkerne også har deltaget i – og vi har nok ikke været dygtigere end mange andre. Skovdyrkeren har også bragt artikler, hvor vores fagfolk giver et bud på fremtidens priser i branchen. De prognoser har heller ikke altid ramt skiven.

Prisbunden blev nået i starten af 2020’erne. Samtidig steg transport og oparbejdningsomkostninger så den samlede økonomi er fortsat nedad på trods af beskedne stigninger på visse sorteringer. Det totale salg af naturtræer i Europa er dalet i perioden og nåede således ikke i nærheden af 85 millioner. Og uden at
kende præcise tal for hverken 2020-udbytteprocenter eller gennemsnitligt årligt afkast tør jeg godt konstatere, at de mest optimistiske var dem, der var længst fra sandheden.

Priserne på juletræer til eksport faldt markant i årene fra 2013 og fremefter.


Er det nu du skal plante nordmannsgran?

Baseret på ovenstående håber jeg, det er klart, at ingen kan forudsige markedet for juletræer 8-10 år ud i fremtiden. Det skal dog nok blive jul i år 2030-35, og faktisk tror jeg godt, det kan være en god investering at plante nordmannsgran med henblik på juletræsproduktion nu.

På min egen lille landbrugsejendom har jeg plantet nobilis – primært for at undgå hegn og den store arbejdsbyrde med at lave gode juletræer ud af nordmannsgran. Havde jeg haft tiden og lysten kan det sagtens om 8-10 år vise sig, at jeg ud fra en ren økonomisk betragtning skulle have valgt nordmannsgran. Så ja, overvej endelig nordmannsgran, men husk at som i investeringer følges risiko og profit også ad her.

Er du skovejer kan du mindske risikoen, da nordmannsgran faktisk også er et hæderligt skovtræ. Glipper juletræssalget kan den således blive stående som tømmertræ. Tilvæksten er omkring 17 kubikmeter pr. hektar pr. år. Det er i den lave ende i forhold til rødgran og de nordamerikanske nåletræsarter. Til gengæld er den rimelig stabil, og jeg synes, at den potentielle gevinst berettiger at overveje den på egnede lokaliteter i skoven.

Prognoser har deres berettigelse

Med ovenstående tilbagekig, kan man være fristet til helt at opgive forudsigelserne af markedet. Det vil være forkert. Men vi skal huske at vurdere prognoserne som det, de er – nemlig et forsøg på at
forudsige markedet med alle de risici for fejl, det indebærer.

Jeg er tilhænger af analyser af det fremtidige marked. Nogle gange har optimisterne ret. Jeg hepper også på folk, der tør gå helhjertet ind i en forretning, de anser som en fremtidig guldgrube. De
fleste gode forretninger er startet af folk, der havde en idé, de selv troede 100 procent på, men som også havde en masse tvivlere.

Samtidig er jeg også tilhænger af en gang i mellem at kigge tilbage og se, hvordan forudsigelserne gik, og om der kan læres noget af historien.

Jeg lover således at følge op på markedet for nordmannsgran om ti år. Det er sat i min kalender

Kildeliste:
https://landbrugsavisen.dk/avis/s%C3%B8ger-dyrkere- til-2000-hektar-med-juletr%C3%A6er
https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/arkiv/25821/80- procent-af-partnerprojekter-ender-i-retten.aspx
https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/arkiv/25817/ uenige-parter-paa-faelles-markvandring.aspx
https://www.maskinbladet.dk/artikel/32164-juletraerne-bliver-nu-hans-dagligdag
https://www.maskinbladet.dk/artikel/44898-salget-af-juletraer-skal-femdobles

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #92

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning