Det er ikke kun den økonomiske bundlinje, som realkreditinstitutter vurderer virksomheder på.

Virksomhedens handlinger overfor miljø, klima og medarbejdere bliver også vurderet, når en låneansøgning behandles.

Det oplyser realkreditinstitutter til Skovdyrkeren.

– Vi spørger efter virksomhedens ESG- rapport. Hvis der er udarbejdet en rapport, så læser vi den. Vi lægger mærke til, hvordan ledelsen driver virksomheden. Hvad gør man for at være bæredygtig, hvilke planer har man for eksempel for biodiversitet. Hvordan belaster man klima og miljø, har man ordnede forhold for sine ansatte – herunder overenskomster.

– Det er nogle af de parametre, som vi lægger mærke til ved virksomheder, der ansøger om realkreditbelåning, siger Jakob G. Hald, der er afdelingschef i DLR Kredit.

Han oplyser at virksomheders ESG- rapport indgår som en del af den samlede vurdering, og derudover har nye kunder og eksisterende kunder, der spørger om nye lån siden 2022 skulle besvare spørgsmål om de- res ESG-forhold som en del af ansøgnings- processen.

– Selvfølgelig skal de grundlæggende økonomiske tal for virksomheden være i orden. Men ESG-forholdene indgår også i vores vurdering af en låneansøger, siger Jakob G. Hald.

– Derudover vil vi også være interesseret i at se en grøn driftsplan eller lignende, hvor virksomhedens ageren i forhold til miljø, klima og biodiversitet vil være beskrevet, siger han.

Opfordrer til at udarbejde ESG-rapport

Fra Danske bank lyder der en opfordring til at komme i gang med at udarbejde ESG-rapport.

– Vi stiller ikke krav om en rapport. Men når det er sagt, så vil jeg klart anbefale, at man kommer i gang og arbejder proaktivt med sin ESG-strategi og laver sig en handlingsplan. Det skal ikke være for bankens skyld men for ens egen.

– At vise at man har taget fremtiden i hånden og forholdt sig til, hvor man står, og hvad man kan arbejde med – det er et stærkt signal. Forestil dig, at du skal købe en virksomhed: Du har to at vælge imellem med helt samme produktion. Hvilken ville du give mest for? Den, der er veldrevet, trimmet og fremtidssikret eller den anden? Jeg ved godt hvad jeg ville vælge, siger Pernille Stenstrup Christiansen, landechef Landbrug, Danske Bank.

– Vi har altid vurderet ledelse, fremtidssikring i vores kreditværdighed. Så jo, ESG- arbejdet vægter positivt i banken og for værdien af ens virksomhed, fastslår hun.

Skovejer udarbejder ESG-rapport

En af de skovejere som har fokus på ESG er Christian Rahbek, Merringgaard, ved Løsning.

Han har overtaget Merringgaard sammen med sin bror Jens tilbage i 2022. I den forbindelse skulle der lægges lån om, og her kom ESG-rapporten i spil.

– Da vi skulle forhandle nye lån her på gården, sendte vi vores ESG-rapport med til banken sammen med årsrapporten og den øvrige dokumentation for vores virksomhed, siger Christian Rahbek.

– Det blev meget positivt modtaget af vores bankforbindelse, som er Jyske Banks landbrugsafdeling. Vi oplever at det er et vigtigt signal at sende overfor banken. Min forventning er, at alle større land- og skovbrug vil blive bedt om at lave mindst et tilsvarende niveau indenfor få år, siger Christian Rahbek.

Certificering på vej

Han står også overfor en certificering af skovdriften

– Vi har bedt Skovdyrkerne om at sætte gang i en certificering af vores ejendom. Vi mener, at det er fremtiden at være certificeret. På den måde sender vi et vigtigt signal overfor omverdenen – og vi optimerer vores muligheder for at afsætte råtræ til den bedste pris, siger Christian Rahbek.

Merringgård har omkring 35 hektar skov og ti hektar åbne enge og naturarealer. Derudover drives 80 hektar planteavl.

Krav at banker læser ESG-rapport

DLR Kredit oplyser, at det i flere år har været et krav fra Finanstilsynet, at banker og realkreditinstitutter skal inddrage virksomhedernes ESG-forhold som en del af låneansøgningsprocessen.

Herfra råder man til, at skovejere får beskrevet de tiltag, som man udfører.

– Mange skovejere udfører jo mange grønne og bæredygtige tiltag. Men det er ikke altid beskrevet og dokumenteret. Det vil jeg råde til, at man får gjort, da det indgår i den vurdering, vi som kreditorer udfører af låntager, siger Jakob G. Hald.

ESG står for Environment, Social og Governance

  • Det dækker over miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold.
  • Senere omfattes flere virksomheder af ESG-rapportering
  • Fra 2025 skal de største koncerner aflægge ESG-rapport for regnskabsåret 2024
  • ESG-rapporteringen skal give et transparent, nuanceret og datamæssigt ensartet indblik i virksomhedens påvirkning af medarbejdere, samfund og miljø og klima.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #93

Læs andre artikler inden for Skovpolitik