Ny gødning til nobilis

Christian Bruun fra Løndal Skovbrug har udviklet en ny specialgødning til Nobilis. Det er en slow-release organisk gødning baseret på hønsemøg. Han oplyser, at man på let jord kan tjene mellem 1.000 – 2.000 kroner mere pr. hektar ved at gødske med den nye specialgødning. Er man interesseret i at høre mere om gødningen, kan man kontakte Løndal Skovbrug. Løndal Skovbrug har igennem mange år udviklet og solgt organiske gødninger til juletræsproducenter.


Klimaskovfonden giver støtte til 23 nye skove


Klimaskovfonden har netop givet tilsagn om støtte til 23 skovrejsninger som i alt giver 212 hektar skov.
– Vi oplever generelt stor interesse for skovrejsning. Det er glædeligt at se, at der denne gang er arealer i flere
kommuner, hvor vi ikke før har haft projekter. Samtidig er der også fortsat stigende interesse
fra kirkerne, der ofte er store jordbesiddere af arealer tæt på landsbyer, hvor borgerne dermed kan få glæde
af ny skov, siger direktør i Klimaskovfonden Poul Erik Lauridsen.
I næste ansøgningsrunde vil der også være mulighed for at søge støtte til at udtage mindre lavbundsjorder og
omdanne dem til naturområder for at forhindre CO2- udledning fra tørvelaget. Klimaskovfonden forventer,
at de første af de nye projekter tilplantes allerede i foråret.

Miljøstyrelsen skal fremover udarbejde skovstatistik


Miljøstyrelsen hjemtager en del af opgaven med skovovervågning i Danmark.
Blandt andet overtager styrelsen opgaven med at indsamle og bearbejde data samt udgive skovstatistik. Den opgave har i mange år været løftet af IGN, Københavns Universitet for Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen oplyser, at det sker med henblik på at sikre sammenhæng til den øgede digitalisering af overvågningen af skov og natur. Ifølge styrelsen fortsætter samarbejdet med Københavns
Universitet blandt andet gennem Ydelsesaftale Skov og Landskab, hvor Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning (IGN) leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for skov og landskab.
Den intensive skovovervågning vil fortsat blive udført af IGN.Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #94