Hvilke insekter er der i min skov? Findes der sjældne svampe – og hvordan skaber vi bedre vilkår for mangfoldigheden af liv?

Skovdyrkerne Øerne er nu klar med et nyt tiltag, som skal hjælpe skovejere med at udvikle, forbedre og dokumentere biodiversitet i driftsskoven.

Konceptet er døbt artsrig driftsskov. Det har været et par år undervejs og er udviklet i samarbejde med København Zoo.

– Det fælles mål er at øge biodiversiteten samtidigt med, at produktionen af kvalitetstræ opretholdes. Det skabes ved at planlægge målrettede tiltag på et overordnet skovniveau, således arbejdet med biodiversitet får en mere opmærksom plads i den daglige drift, siger Bjørn Krüger Veng, skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne.

Konceptet er kommet til verden på baggrund af erfaringer fra den midtsjællandske skov Vesterskoven I/S ved Carsten Følsgaard.

Her forvalter Skovdyrkerne, sammen med specialister fra København Zoo, 565 hektar med særligt fokus på skovens biodiversitet.

– I Vesterskoven er vi nået langt, og vi ser allerede mange gode resultater. Men hvis vi virkelig skal gøre en forskel for biodiversiteten, så skal vi endnu bredere ud til de mange private skovejere. Derfor vælger vi nu at tilbyde artsrig driftsskov til vores medlemmer, siger Bjørn Krüger Veng.

I Vesterskoven I/S er der særligt fokus på biodiversitet. På billedet ses en kejserkåbe. Foto: Frank Rønsholt

Kortlægning af biodiversitet

Konceptet artsrig driftsskov indeholder flere niveauer, og der kan skræddersys et forløb, der passer til den enkelte skovejer.

– Hvert forløb vil typisk begynde med et grundigt forarbejde ved skrivebordet. Herfra kortlægges eksisterende natur- og biodiversitetsværdier. Vi vil også se på arealets kulturhistorie og undersøger, hvor- dan det hænger sammen med blandt an- det naboarealer, siger Bjørn Krüger Veng.

Efter forarbejdet ved skrivebordet går turen i skoven.

– Her undersøger vi, om forarbejdet holder stik i forhold til de aktuelle forhold i skoven. Naturen er dynamisk. En tur i skoven bidrager ofte til, at ikke-registrerede potentielle arealer opdages. Det er ligeledes i skoven, at vi undersøger, hvordan vi bedst giver plads til arterne og biotopernes udvikling under hensyntagen til ejerens øvrige ønsker for skoven. Det arbejde foregår ofte i samarbejde med vores samarbejdspartnere i Københavns Zoo, siger han.

Det nye koncept skal hjælpe skovejere med at udvikle og dokumentere biodiversitet i skovene.

Biodiversitet bliver vigtigere

Artsrig driftsskov bliver tilbudt i samarbejde med København Zoo. Her råder man over en række højt specialiserede eksperter.

– Vi er med i det her, fordi vi brænder for at styrke naturværdierne og skabe bedre biodiversitet i Danmark, siger Eddie Bach, projektleder ved København Zoo. Han fortæller at 80 procent, af det danske skovareal er privatejet – og derfor er det vigtigt at få de private ejere i tale.

– I Vesterskoven har vi dokumenteret, at det er muligt at skabe mangfoldig biodiversitet i dyrket skov. Den succes vil vi gerne gentage i mange andre af Danmarks privatejede skove, siger Eddie Bach.

– Men det er vigtigt, at det er engagerede ejere, som virkelig gerne vil gøre en forskel for biodiversiteten, siger Eddie Bach.

Arbejdet vil blive gennemført efter høje videnskabelige standarder.

– Vi arbejder videnskabeligt og evidensbaseret. Det er afgørende for os, at vores arbejde er på et højt fagligt niveau, siger han.

Om artsrig driftsskov

  • Konceptet hedder artsrig driftsskov.
  • Det er udviklet og tilbydes i et samarbejde imellem København Zoo og Skovdyrkerne Øerne.
  • Skovejere kan benytte konceptet på forskellige niveauer. Niveauerne bygger på et praksisnært og anvendelsesorienteret indsatskatalog.
  • Med konceptet planlægges og gennemføres målrettede tiltag i skoven med fokus på at højne både biodiversitet og ejerglæden.
  • Der vil altid være respekt for ejerens træproduktion samt eventuelle hensyn til jagt og andre aktiviteter.
  • Konceptet er udviklet på baggrund af flere års erfaringer fra Vesterskoven I/S ved Carsten Følsgaard.

Biodiversitet og råtræ

Direktør, Lars Muldbak fremhæver, at det nye koncept på ingen måde opfordrer ejerne til at stoppe driften af skovene.

– Konceptet hedder netop artsrig driftsskov, fordi vi vil vise, at man kan dyrke skoven aktivt og samtidig forvalte og udvikle skovens biodiversitet ansvarligt, siger Lars Muldbak, direktør ved Skovdyrkerne Øerne.

Han fremhæver, at verden efterlyser klimavenlige byggematerialer fra skovene som aldrig før.

– Vi mener derfor, at det er ansvarligt at fortsætte produktionen af råtræ fra skovene, så vi på den måde understøtter Danmarks grønne omstilling – særligt i byggeriet.

Ifølge Lars Muldbak, direktør ved Skovdyrkerne Øerne, er konceptet udviklet med henblik på at forbedre biodiversitet i dyrkede driftsskove. Målet er at vise, at man kan dyrke skovene og samtidig passe godt på biodiversiteten.

Vurderingen er, at ansvarlig forvaltning af biodiversitet vil blive et grundvilkår for skovdrift i fremtiden.

– Biodiversitet er på alles læber. Med artsrig driftsskov signalerer ejeren, at der også bliver taget hensyn til biodiversiteten i den dyrkede skov. Det signal er vigtigt at sende i en tid, hvor vores samfund stiller større og større krav til ejernes skovdrift, lyder det fra Lars Muldbak.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #94

Læs andre artikler inden for Biodiversitet