Styrelse vil ikke ændre retningslinjer for grønne byggematerialer

Social- og Boligstyrelsen afviser, at Danmark kan ændre reglerne for byggematerialers CO2-belastning. Reglerne tvinger bygherrer til at droppe træbaserede byggematerialer i nye byggerier.

Læs mere

Skovdyrkerne vil dyrke artsrige driftsskove

Skovdyrkerne Øerne er nu klar med et koncept, som skal hjælpe skovejere med at forbedre artsdiversiteten i medlemmernes skove.

Læs mere

Ny støttemulighed: Omlæg din juletræsplantage til klimaskov

Klimaskovfonden åbner nu for at ejere af juletræsplantager kan få støtte til at omlægge dem til varig skov med CO2-effekt.

Læs mere

Jagtchef opfordrer til at stille krav til jagtlejere

Stil gerne krav til din jagtlejer. Det er faktisk godt naboskab at gøre det, lyder opfordringen fra Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Nye regler forbyder konvertering til plantageskov

Naturligt forynget skov må ikke konverteres til plantage. Det fremgår af den nye EUDRforordning. Nu præciserer EU-kommissionen definitionen på plantage.

Læs mere

Ny rapport risikerer at udskyde projekter

Den nye Svarer-rapport lægger op til mere end en fordobling af den nuværende støtte til skovrejsning. Det risikerer at skyde mange skovrejsningsprojekter til hjørne. Politikerne må hurtigt komme ud af busken med en klar melding, lyder opfordringen fra skovbruget.

Læs mere

Markant større tilskud til skovrejsning

Den nye skovrejsningsordning er åbnet. I år er tilskuddene løftet markant for både nål, løv og hegning.

Læs mere

Ny maskinlade med eget lærketræ

Hjerl-Fonden har bygget en ny maskinlade. Siderne er beklædt med kalmarbrædder fra egne lærketræer

Læs mere

Jakob holder styr på 1200 hektar natur og plantage

Hjerl-Fonden ejer knap 1200 hektar natur og plantage i Vestjylland. Den daglige drift varetager Jakob Krogager. En vigtig opgave er at skabe bedre variation i den 350 hektar store plantage.

Læs mere

Kort nyt

Ny gødning til nobilis Christian Bruun fra Løndal Skovbrug har udviklet en ny specialgødning til Nobilis. Det er en slow-release organisk gødning baseret på hønsemøg. Han oplyser, at man på let jord kan tjene mellem 1.000 – 2.000 kroner mere pr. hektar ved at gødske med den nye specialgødning. Er man interesseret i at høre […]

Læs mere

Ny ordning skal forbedre biodiversitet

Tilskudsordningen for ’Skov med biodiversitetsformål’, er nu omdøbt til ’Biodiversitetsskov’.Denne reviderede ordning vil nu udelukkende fokusere på en kombiordning, der omfatter både bevaring af op til 12 hjemmehørende træer pr. hektar til naturligt henfald og overgang til ekstensiv skovdrift.Det primære formål med tilskud til biodiversitetsskov er ifølge Landbrugsstyrelsen at bidrage til at fremme og bevare […]

Læs mere

Vedmassen i skovene stiger

Den seneste skovstatistik dokumenterer, at skovarealet og den samlede vedmasse fortsat stiger

Læs mere