Tilskudsordningen for ’Skov med biodiversitetsformål’, er nu omdøbt til ’Biodiversitetsskov’.
Denne reviderede ordning vil nu udelukkende fokusere på en kombiordning, der omfatter både bevaring af op til 12 hjemmehørende træer pr. hektar til naturligt henfald og overgang til ekstensiv skovdrift.
Det primære formål med tilskud til biodiversitetsskov er ifølge Landbrugsstyrelsen at bidrage til at fremme og bevare biodiversiteten samt sikre og fremme stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov.
Den nye vejledning er netop udkommet med præcisering af nogle nøgleaspekter såsom tinglysning, skovdefinition, diameter-definition og arealdefinition.
Overordnet set indebærer ordningen en udpegning af op til 12 træer pr. hektar til permanent bevarelse. Samtidig overgår arealet til ekstensiv skovdrift, der primært fokuserer på selvforyngelse over
en 20-årig periode.

Tilskuddet til ordningen vil variere mellem 13.800 og 65.900 kroner pr. hektar som engangskompensation. Vær opmærksom på, at ansøgningsperioden til ordningen løber fra den 22. februar til den 13. maj 2024.

Landbrugsstyrelsen har udgivet dette faktaark, hvor du kan blive klogere på ordningen.

Læs også mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller kontakt din skovfoged, hvis du vil høre mere om ordningen.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #94