Danmarks skovareal stiger. Det samme gør den samlede vedmasse og skovenes kulstoflager.
Det viser den seneste skovstatistik, som er udgivet af IGN, Københavns Universitet.
I 2022 udgør Danmarks skovareal 642.979 hektar. Det svarer til 14,9 procent af landets areal.
Skovarealet er steget med gennemsnitligt 3.500 hektar pr. år i de seneste fem år.
Stigningen dækker over et stigende areal med løvskov på 3.700 hektar. Blandet løv- og nåleskov på 1.900 hektar og juletræer på 1.600 hektar. Der er sket et fald i arealet med nåleskov på 3.000 hektar og midlertidigt ubevoksede arealer på 900 hektar.
Det faldende areal med nåleskov ser ud til at være en generel tendens over de senere år, oplyses det.


Fortsat mere vedmasse

Statistikken viser også, at den samlede vedmasse i de danske skove er 145 millioner kubikmeter. Det svarer til 226 kubikmeter pr. hektar. Vedmassen i skovene har været
stigende siden arbejdet med Danmarks Skovstatistik blev påbegyndt i 2002.
I de seneste fem år er vedmassen steget med gennemsnitligt 2,55 millioner kubikmeter pr. år. Af den samlede vedmasse i skovene findes den største del i løvskovene, nemlig cirka 77 millioner kubikmeter. Nåleskovene rummer cirka 52 millioner kubikmeter, mens de blandede løv- og nåleskove rummer cirka 14 millioner kubikmeter.
Af den samlede stigning i vedmassen de seneste fem år, er langt den største sket i løvskovene og i de blandede løv og nåleskove.


Skovene fjerner mere CO2

Skovenes kulstoflager i levende biomasse er også vokset. Af statistikken fremgår det, at siden
1990 har skovene øget deres lager af kulstof i træernes levende biomasse med 16,2 millioner ton. Det svarer til at fjerne 59,5 millioner ton CO2 fra atmosfæren eller 1,9 millioner ton CO2 pr. år.
Alene i de seneste fem år er kulstofmængden i den levende biomasse steget med gennemsnitligt 740.000 ton pr. år. Det svarer til at fjerne 2,7 millioner ton CO2 fra atmosfæren pr. år. Statistikken kan findes og læses i sin
helhed på ign.ku.dk

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #94