Skovdyrkerne samler juletræsaktiviteter i datterselskabet Green Product A/S. Den ændring skal skabe bedre service til både medlemmer og kunder.

– Med den nye ændring får vi ni fagfolk, som arbejder fuldtid med juletræer året rundt. På den måde får vi samlet kræfterne. Alle vores fagfolk vil fremover være fuldt fokuserede på at hjælpe vores medlemmer til størst mulig værdi i deres juletræsproduktion, siger Henning Post, direktør i Green Product A/S.

Helt konkret samles alt lige fra plant- ning og rådgivning til entreprise og afsætning af juletræer.

Green Product vil således fremover få ansvaret for Skovdyrkernes samlede tilbud til juletræsmedlemmerne.

Green Product vil tage sig af både rådgivning, produktion, entreprise og afsætning af juletræer – og samtidig håndtering af pyntegrønt, i første omgang for Skovdyrkerforeningen Midt, Skovdyrkerforeningen Vestjylland og Skovdyrkerforeningen Øerne.

Ændringen skal fremtidssikre Green Product i det stærkt konkurrenceprægede marked.

– I de kommende år vil vi se et faldende udbud af juletræer. Med de nye ændringer fremtidssikrer vi organisationen. Vi står nu med en smidig og effektiv organisation, som er godt rustet til succes i fremtidens marked, siger Henning Post.

Stærk position

Formålet med omstruktureringen er netop at fastholde og udvikle Green Product A/S’ position som Danmarks førende medlemsejede virksomhed for rådgivning og handel med juletræer og pyntegrønt i Danmark.

En position, hvor fagfolkene er på producenternes side.

– Vi er den eneste medlemsejede aktør i branchen, der tilbyder både rådgivning og afsætning af juletræerne for producenterne.

– Det glæder mig, at vores dygtige kolleger nu kan dedikere sig 100 procent til arbejdet med juletræer, siger Henrik Fredslund-Petursson. Han er tiltrædende bestyrelsesformand i Green Product.

Henrik Fredslund-Petursson (tv) tiltræder som ny bestyrelsesformand og Henning Post (th) bliver i rollen som direktør

Samme medarbejdere

Ændringerne betyder, at opgaverne nu omfordeles internt.

Medarbejdere, der har juletræer som hovedfunktion, overgår formelt til Green Product ved det kommende regnskabsårs begyndelse. Det vil sige pr. 1. juli 2024.

I praksis vil Henning Post og det nye team dog allerede nu begynde at arbejde i overensstemmelse med den fremtidige organisering. Fra ledelsen i Green Product lyder det, at medlemmerne ikke vil opleve radikale ændringer.

De fleste vil blive betjent af den samme juletræsskovfoged som tidligere, og alle vil have den samme stærke betalingssikkerhed som altid, når man handler via Skovdyrkerne.

Den største synlige forskel for dig som medlem bliver, at du fremover vil modtage afregninger og fakturaer fra GP i stedet for fra en lokalforening. Dit medlemskontingent betales fortsat til din lokalforening.

Grundigt forarbejde

Bag de nye planer ligger et omfattende analyse- og strategiarbejde. Arbejdet har været drevet i et tæt parløb mellem Henrik Fredslund-Petursson og Henning Post.

Arbejdet har tillige involveret Skovdyrkernes medarbejdere, de lokale bestyrelser og De Danske Skovdyrker- foreningers Hovedbestyrelse.

Konklusionerne af analyse- og strategiarbejdet har været helt entydige og peget i retning af den beslutning, som nu er truffet.

Ændringerne er gennemført med fuld opbakning fra bestyrelsen for Green Product A/S og bestyrelserne for de fem lokale skovdyrkerforeninger, som er aktionærer selskabet.

Ny formand

I forbindelse med organisationsændringen har bestyrelsesformand Søren Christian- sen valgt at give stafetten videre. Han har været formand for Green Product i mere end syv år.

Skovrider Henrik Fredslund-Petursson tiltræder som ny bestyrelsesformand.

Desuden indtræder bestyrelsesformand i Skovdyrkerne Nord-Øst, Benny Hammer, og bestyrelsesformand i Skovdyrkerne Øerne, Hans Chr. Teisen i bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er fortsat skovrider Peder Toftegaard Gregersen, Skovdyrkerne Nord-Østjylland, skovrider Michael Sheedy Gehlert, Skovdyrkerne Vestjylland, skovrider Kristian Løkke Kristensen, Skovdyrkerne Midt, samt direktør Lars Muldbak, Skovdyrkerne Øerne.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #96

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning