Tidligere omfattede betegnelsen også træfrugter som fx rønnebær, hasselnødder, æbler og andet. Frem til vedtagelsen af fredskovsforordningen i 1805 havde skovens olden en stor betydning for særligt svineholdet på landet.

Oldenmængderne har alle dage varieret fra år til år. Derfor takserede man tidligere skovene hvert efterår efter, hvor mange svin der kunne fedes. Hvis det skønnedes, at der var flere olden, end skovejeren og fæstebønderne havde svin til, kunne rettighederne lejes ud til folk der manglede.

Flæskets kvalitet blev forskelligt afhængigt af oldentypen: Agern gav fast hvidt flæsk, mens bog gav gult, blødt flæsk, der dryppede under røgning.

I dag er det særligt bøgens bog, der er interessante for skovdriften. Oldenår giver nemlig mulighed for at starte en selvforyngelse. Der er dog ikke noget, der tyder på, at vi får et stort oldenår i år.

Olden er en fællesbetegnelse for bøgens og egens frugter, bog og agern.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #77

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning