Det gælder uanset, om der er tale om foryngelse i eksisterende skov eller planlægning af en skovrejsning. I overvejelserne bør indgå en række forhold, hvoraf nogle er naturgivne og andre i høj grad personlige.

Jordbunden: Hvilke træarter vil kunne udvikle sig bedst og sundest netop på dette sted. Forstlig lokalitetskortlægning kan hjælpe med at afklare dette. Der er tale om jordbundsanalyser, som kan afgrænse områder med nogenlunde ensartede vækstforhold.

Klimaet: Frostrisiko, vindpåvirkning, nedbørsmængde og fordeling over året, salt i luften osv. Træarterne stiller forskellige krav, og deres tolerance varierer en del. Vores klima er under forandring og skovdrift er langsigtet. Omdriftsalderen varierer med træarten og kan spænde fra 50-150 år, så det er vigtigt at tage forventningerne til fremtidens klima med i ligningen.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #77

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning