Tekst og foto: Karsten Raae

Allerede efter løvfald i efteråret 2021var det muligt at stille en foreløbig prognose. Blomsterknopper er selvsagt enforudsætning for, at der kan komme olden(bog). Bøgen blomstrer meget forskel- ligt fra år til år. Til et godt oldenår skal der være mange blomsterknopper. Det er heldigvis let at se forskel på bladknopper ogblomsterknopper. Bladknopperne er lange og slanke. Blomsterknopperne er er tykkeog runde. Udfordringen er, at de knopper, der her betyder noget, sidder oppe i kronerne på ældre og gamle træer, så en sikker prognose kan være svær at stille. Bedstkan det gøres i forbindelse med skovning af hugstmoden bøg.

Blomster- og bladknopper i bøg

Blomster- og bladknopper i bøg. Blomsterknopperne er tykke og runde sammenlignet med bladknopperne.

Det næste tegn på at noget kan være i gære kan ses om foråret – typisk nogle uger efter løvspring. Her begynder hanblomsterne at falde af træerne efter at have fuldført deres mission. En far skal der til, og ofte kan blomsterne ses i store mængder som et tæppe i skovbunden.

Sidste og ganske sikre tegn, kan man begynde at se i juni, hvor bøgens frøkapsler er blevet dannet. Runde og piggede sidder de mellem bladene og indeholder forhåbentlig frugtbare bog til sikring af en ny generation.

Alle tre tegn har siden efteråret og til nu været tydelige. Så ja det bliver nok oldenår i år, og hvis man har bevoksninger, der egner sig til selvforyngelse, er det nu man skal starte planlægningen. Snak med skovfogeden om det.

Hanblomster af bøg på stød i skoven

Falder der mange hanblomster til jorden, som her kort efter udspring, er det endnu et tegn på, at et oldenår i bøg kan være på vej.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Karsten Raae

Mere om Karsten

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #83

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning