Skovning

Når træer fældes og oparbejdes til tømmer, kaldes det en skovningsoperation. Det svarer til høsten hos en landmand.

Før, under og efter høsten

Der er mange ting at tage hensyn til før, under og efter en skovningsoperation. Og ingen skovningsoperation er som den forrige, da der altid er lokale forhold at tage hensyn til. F.eks. skal der tages hensyn til nabobevoksninger, der kan blive udsat for vind og lys efter skovninger.

Lovgivning, certificering og markedsforholdene på tidspunktet for skovningen skal der også tænkes over. Derudover har det også stor betydning, hvad der skal ske med arealet efterfølgende. Skal der etableres en naturlig foryngelse, hvor nogle af de gamle træer efterlades som ”frøtræer”?

Eller skal alle de gamle træer høstes, fordi der ønskes et træartsskifte på arealet?

Hos Skovdyrkerne har vi øje for alle aspekter før, under og efter skovningen. Det sikrer, at dine langsigtede ønsker med skoven tilgodeses bedst muligt.

Individuelt tilpassede skovningsløsninger

Det er vigtigt for os at forstå den enkelte skovejers ønske med sin skov, samt skovens specifikke forhold. Hvis vi ikke allerede kender skoven, starter vi med en grundig gennemgang – først fra skrivebordet og derefter i selve skoven.
Med udgangspunkt i denne skovgennemgang udarbejder vi en skovningsplan for relevante afdelinger i skoven. Vi vurderer, hvilke områder af skoven, der skal afdrives, forynges eller vil have gavn af tynding – ofte kan operationerne kombineres.

Vi laver også en ejendoms-screening, der sikrer at al lovgivning er overholdt, og at der leves op til alle krav i en evt. certificering.
Inden skovningen vurderes markedssituationen for tømmer. Her tages stilling til, hvordan træet, der kommer ud af skovningen sælges bedst muligt. Savværker har forskellige ønsker til tykkelsen og længden af det oparbejdede træ, og det er afgørende for udnyttelsen af træet, at have overblikket over de forskellige salgskanaler. Det sikrer dig den bedste økonomi fra skovningen.
Til selve skovningsprocessen benytter vi moderne maskiner og samarbejder ofte med lokale entreprenører, der kender både området og Skovdyrkerne. Vi gør meget ud af at vælge den rigtige maskine til det rigtige projekt. Da vi er uafhængige, har vi ikke egne maskiner at tage hensyn til. Dette sikrer, at vores beslutninger altid er baseret på det, der er bedst for skoven og ejeren.

Gentilplantning

Efter en skovning vil man ofte have ønske om at gentilplante skovningsarealet. Dette er især tilfældet, hvis man ønsker at skifte træarten på det pågældende areal, og derfor har fældet alle de oprindelige træer. Har man derimod efterladt et antal modertræer for at lade disse forynge arealet med den oprindelige træart, kan det også ofte være en god idé at supplere selvforyngelsen med en mindre andel af andre arter. Formålet er at sikre artsdiversitet og dermed øge skovens robusthed overfor fremtidige ændringer i klimaet og trusler fra skadedyr. Både skovloven og certificeringsordningerne kan desuden stille specifikke krav til gentilplantningen.

Afsætning af råtræ

Skovdyrkerne afsætter skovens produkter, der hvor det udnyttes bedst og prisen derfor er højst. I seneste regnskabsår solgte vi mere end 175.000 m3 råtræ til både indenlandske og udenlandske savværker. De fleste savværker i dag er meget automatiserede og kræver derfor præcise størrelser på det træ, de modtager. Denne viden udnytter vi til at optimere udbyttet af råtræ fra din skov.

Hvem er vi

Vi har dyrket skoven i 100 år

Det er skovejerne, der ejer Skovdyrkerne. Sådan har det været i mere end 100 år. Vi har fem lokalforeninger, som dækker hele landet. Derfor er der altid en skovfoged med speciale i skovningsoperationer tæt på dig.

Skovdyrkerne er ejet af godt 4000 skovejere og er en sammenslutning af de tidligere småskovsforeninger. Vores fem lokalforeninger er struktureret som nonprofit andelsselskaber.

Alene seneste regnskabsår afsatte vi mere end 175.000 m3 råtræ.

Vores forretning består i øvrigt af rådgivningsarbejde indenfor skovdyrkning, skovrejsning, salg af råtræ, natur, juletræer og klippegrønt.

Søren Børsting - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Søren Børsting – Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt

Det siger medlemmerne

Manon Lüttechau Blou

“Jeg har ikke selv skovbrugsfaglig baggrund, og derfor er det vigtigt at have dygtige fagfolk med i driften. Samarbejdet med Skovdyrkerne har vi altid sat stor pris på.”

Kristen Mikél Jensen

“Vi følger Skovdyrkernes råd og anvisninger og hugger bøge løbende. Vi har taget lidt flere, efter at jeg blev pensionist og fik bedre tid til selv at gå i skoven.”

Karen Margrethe Bach

Jeg bruger Skovdyrkerne fordi: de altid har tid til en snak om skoven, kommer med gode, brugbare råd, er fleksible mht. skovning, udslæbning osv.

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på 5 foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?