Syn og skøn

Skovdyrkerne påtager sig opgaver med syn og skøn. Vi træder til med en uvildig vurdering, når to parter har behov for vurdering af en tvist.

Få uvildig hjælp til at løse uenigheder

Skovdyrkerne tilbyder assistance som til sager, hvor der er behov for syn og skøn.

Er der opstået uenighed om skel, hegn, skovbrugsfaglige sager eller lignende, så kan Skovdyrkerne bidrage med en uvildig vurdering.

Syn og skøn kan gennemføres for at sikre bevis og for at få klarhed over de problemer, der er opstået. På baggrund af syn- og skøn-vurderingen kan parterne ofte selv finde en løsning. I andre tilfælde vil parterne på baggrund af vurderingen anlægge en sag.

Vurderingsopgaver ved syn og skøn kan for eksempel være:

  • Fastlæggelse af erstatning ved ekspropriation.
  • Beregning af skovbevoksningers værdi.
  • Evaluering af træers sundhedstilstand
  • Forslag til mulige handelspriser for skovområder, juletræskulturer eller skovejendomme.
  • Udstedelse af erklæringer til myndigheder som Skat om skovenes eller juletræernes driftsmæssige status.
  • Deltagelse i hegnssyn.
  • Og meget mere.

En fællesnævner for disse opgaver er kravet om erfaring og dybdegående fagligt kendskab til området.

De kompetencer har Skovdyrkerne. Hos Skovdyrkerne har vi specialister, der er velkvalificerede til at påtage os sådanne opgaver.

Rådgivning ved ekspropriationer

Står du overfor en ekspropriation? Er du i tvivl om erstatningen er rigtig?

Skovdyrkerne tilbyder rådgivning i forbindelse med ekspropriation af jord eller skov.

Grundloven sikrer, at ekspropriation kun kan ske ved lov, og når arealet skal bruges til gavn for almenvellet. Loven sikrer også, at ejeren skal have fuldstændig erstatning.

Men hvad er fuldstændig erstatning? Det vil der ofte være uenighed om.

Skovdyrkerne kan hjælpe med at beregne værditab på eksproprieret jord eller skovbevoksninger. Skovdyrkerne arbejder ud fra et veletableret sæt retningslinjer for erstatnings-beregninger inden for skovområdet.

Typiske ekspropriationer kan være:
● Anlæg af veje
● Etablering af telemaster
● Nedgravede ledninger,
herunder gasledninger
● Ledninger på master
● Elektrificering af jernbaner

Ud over at beregne det faktiske værditab for det eksproprierede skovområde tager vi også hensyn til sekundære skader i andre beplantninger, tab af produktionspotentiale i kommende år som følge af indgrebet og øget risiko for stormskader.

Som lodsejer er det vigtigt at huske på, at udgifter til rådgivning inkluderes i erstatningen.

Sæt værdi på de enkelte træer

Der findes myndighedsgodkendte retningslinjer til værdiansættelse af enkelttræer.

Det omfatter træernes sundhedstilstand, størrelse, alder, forventet restlevetid, placering (inklusive æstetik, arkitektur, synlighed og miljø).

Da beløbene kan være betydelige, er det afgørende, at dit krav bliver professionelt vurderet.

Hvem er vi

Din naturlige partner

Skovdyrkerne er en medlemsejet organisation. Vi er ejet af 4000 skovejere.

Vores primære arbejdsområde er rådgivning og entreprise indenfor skovbrug. Derudover rådgiver vi også lodsejere i forbindelse med ekspropriationssager, og vi tilbyder at udføre syn og skøn.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Bjørn Krüger Veng - Medarbejder ved Skovdyrkerne Syd
Bjørn Krüger Veng – Skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på fem foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Du kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?