BLIV MEDLEM AF DIN SKOVDYRKERFORENING

Her kan du melde dig ind i Skovdyrkerne Nord-Øst

Det starter med rådgivning

Vores kerneydelse er rådgivning i tilknytning til alle former for beplantninger: Skove, juletræer, klippegrønt, krat, naturskove, småplantninger, skovbryn, læhegn, solitærtræer.  

Rådgivningen baserer sig på dine ønsker og muligheder. For os er nøgleord som troværdighed, frihed, inspiration, kreativitet og kvalitet helt basale i vores rådgivning.

Vi har derfor stor forståelse for netop dit ønske om at skabe din egen lille plet på jorden. Vi bruger ikke standard-løsninger, men skræddersyr projekter, planer, entreprenør-løsninger og resultater, så du kan glæde dig over det du ser i årene frem. Vores rådgivning er ikke styret af egne planteskoler, egne maskiner, egne træindustrier eller forretninger i øvrigt.  

Peder Gregersen - skovrider ved Skovdyrkerne Nord-Øst
Peder Gregersen – skovrider ved Skovdyrkerne Nord-Øst
Manon Lüttichau Blou - Medlem hos Skovdyrkerne Nord-Øst
Manon Lüttichau Blou – Medlem hos Skovdyrkerne Nord-Øst

Alle medlemmer får besøg – uanset størrelse på skoven

Som medlem i vores forening har du ret til et jævnligt besøg af din lokale skovfoged. Er du ikke medlem, vil det som udgangspunkt være efter timeforbrug, hvis du ønsker besøg af skovfogeden.    

Det er vores erfaring, at en skovejer kan godt undvære rådgivning i en periode. Men ofte vil man i mellemtiden misse ting man kunne have gjort, skulle have gjort eller som i det mindste burde have været overvejet i stedet for, at man bare ikke opdager det. 

Et godt hold

Skovdyrkerforeningen Nord-Øst er en forening bestående af mere end 700 skovejere, der i alt ejer 14.000 ha skov- og pyntegrøntsarealer. Vi dækker området fra Djursland mod syd til Skagen mod nord og Thy mod vest. 

Som medlem har man indflydelse på foreningens drift ved deltagelse i den årlige generalforsamling, hvor kontingentsatser vedtages og bestyrelsesmedlemmer vælges. Der er 5 medlemmer i bestyrelsen. Foreningens regnskab udsendes til alle medlemmer, så den enkelte kan få indblik i, hvordan foreningen tjener/bruger sine penge.

Det daglige arbejde i foreningen afvikles af foreningens forstfolk og administrativt personale. Der er aktuelt ansat 1 skovrider (daglig leder), 7 skovfogeder og 3 administrative medarbejdere.   Herudover er der alt efter sæson ansat et større eller mindre antal timelønnede/underentreprenører  til udførelse af det praktiske arbejde i skovene/pyntegrøntskulturerne.  

Foreningen har en årlig omsætning på 60-80 mill. kr.  

På landsplan arbejder foreningen sammen med andre skovdyrkerforeninger i De Danske Skovdyrkerforeninger – i daglig tale ‘Skovdyrkerne’.

Hans Christian Graversgaard - Skovfoged ved Skovdyrkerne Nord-Øst
Hans Christian Graversgaard – Skovfoged ved Skovdyrkerne Nord-Øst
Lille sø

Kontingentsatser

Det koster 835kr i årligt grundkontingent at være aktivt medlem hos Skovdyrkerne Nord-Øst. Derudover betaler du et arealkontingent, som i indeværende år udgør 70kr pr. hektar for ejendomme op til 50 hektar.
Det er også muligt at blive passivt medlem for 835kr pr. år.

Aktivt medlemskab indeholder:

  • Konsulentbesøg på medlemsejendommen – op til et besøg pr. år er indeholdt i kontingentet.
  • Abonnement på medlemsbladet ’Skovdyrkeren’, der beskriver livet i skoven – fagstof om skovdyrkning, skovpolitik m.v. krydret med fortællinger om folk og fæ.
  • Mulighed for deltagelse i foreningens skovvandrin- ger, kurser, møder og lignende.
  • Telefonrådgivning efter behov.
  • Mulighed for abonnement med ekstra tilsyn i de værdifulde kulturer med juletræer og pyntegrønt.
  • ·  Skovforsikringer til medlemspris.

Passivt medlemskab dækker alene abonnement på medlemsbladet ’Skovdyrkeren’- samt deltagelse i kollektive arrangementer.

Du kan downloade vores prisliste som PDF her

Meld dig ind

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at melde dig ind, så vender vi tilbage til dig.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Dine oplysninger

Checkboxes

Oplysninger om din skov

Du kan finde dit ejendomsnummer på arealinfo.dk

Yderligere oplysninger

Ønsker du at tegne brandforsikring?
Ønsker du at tegne stormfaldsforsikring?
Ønsker du at abonnere på magasinet Skoven fra Dansk Skovforening med medlemsrabat?
Ønsker du at modtage Skovdyrkernes nyhedsbreve?
Forretningsbetingelser, vedtægter og samarbejdsaftale

Vedtægter og dokumenter

Her finder du al den viden du skal bruge for at blive klædt på som medlem.

Du kan læse vedtægterne for De Danske Skovdyrkerforeninger her.

Fandt du hvad du søgte?