Høst og emballering

I enkelte tilfælde vælger skovejeren selv at stå for høsten og den efterfølgende levering af færdigvaren til grossisten. Men oftest kan aftageren høste langt billigere, og det mest almindelige er, at mos høstes manuelt med hjælp fra østeuropæisk arbejdskraft. Sammenlignet med høst og transportomkostninger er mossets salgsværdi lav. Langt størstedelen af det mos der høstes, emballeres i små flamingokasser, hvori der kan lægges fire lag mos. En kasse rummer omtrent 0,4 m2 mos. I kassen lægges lagene så jordsiden ikke kommer i kontakt med den pæne side. Der opnås bedst holdbarhed, hvis mosset opbevares mørkt og koldt.

Moskasser transporteres med lastbil. Der afsendes typisk 4000 kasser pr. lastbiltræk

Udbytte

I en almindelig høst, skrælles mos af ca. 5-15% af bevoksningens jordareal. Og hvis der i den almindelige skovdrift blot tages små hensyn til mossets vækstbetingelser, kan der med 3-4 års mellemrum høstes mellem 500 og 1.500 kasser mos pr. hektar. Den samlede mængde fyldte kasser skal kunne fylde et lastbiltræk – så der skal helst kunne fyldes mindst 4-5.000 kasser.

Er høstpotentialet mindre end 750 kasser pr. hektar, er det oftest ikke rentabelt at høste. På sådanne arealer vil høst kun være rentabel, hvis enten kvaliteten er fremragende eller hvis der er let adgang til et stort areal.

Efter høst genkoloniseres mosset normalt i løbet af 3-4år. Ved hyppig høst er det sandsynligt, at der over tid vil ske en forskydning i artssammensætningen i retning af arter, der ikke har mossamlernes interesse.

Kvalitet

Kvaliteten af skovbundens mos afhænger af jordbund, lysindfald, træarter. De gode mosarealer findes almindeligvis i 8-15 m høje granbevoksninger – især under rødgran og omorikagran, men også bevoksninger med sitkagran og ædelgran kan være gode. Hvis alle forhold spiller gunstigt ind, kan der høstes op til 2.000 kasser pr. hektar.

Mosset skal være af typen Almindelig Cypresmos (Hýpnum cupressifórme) og må hverken være for kort eller langvokset. Desuden skal mosset danne store, sammenhængende flader og være forholdsvis rent for fyrre- og lærkenåle, smågrene og lignende. Især lærk kan være slem til at reducere moskvaliteten, da den er løvfældende. Lærkens nåle nedbrydes dog forholdsvis hurtigt.

Mos af bedste kvalitet. Tæt, tyk i tilpas længde og uden for mange nåle.

Mos og skovdyrkning

Produktion af mos bør aldrig være et primært driftsmål. Du skal dyrke din skov under hensyn til jagt, herlighed og træproduktion. Mos er et godt biprodukt, som følger med som en sidegevinst ved fornuftig skovdyrkning. Og skovdyrkning kan tilrettelægges, så skovbundens mos får gode vækstbetingelser. F.eks. gavner tynding til flisproduktionen af mos. Efter flistynding er bevoksningens hugstaffald fjernet, og skovbundens mos får mere lys.

Skovdyrkerne flytter dit mos

Og vi gør det på markedets bedste vilkår. Handler du dit mos gennem Skovdyrkerne er du sikret:

• Oprydning: Flamingo, folie, paller og tape fjernes fra skoven.

• Koordinering:Moshøst afstemmes efter vigtige begivenheder i skoven som f.eks jagt.

• Garanti for betaling:Sikker og hurtig afregning af dit mos.

Ring til din lokale skovfoged, hvis du mener du i din skov har mos, som egner sig til at blive høstet.

By: Rasmus Fejer Nielsen

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #10

Læs andre artikler inden for flis