Der findes efterhånden mange teorier om gødskning – type, mængde og tidspunkt. Lovgivningen sætter selvfølgelig nogle overordnede rammer, men herunder er der rig mulighed for udfoldelse afhængig af jordbund, personlig overbevisning og udbringningens grundighed.

Denne artikel omhandler nogle generelle retningslinjer, der ikke kan overføres til alle lokale forhold. Følges de, er man dog godt på vej, og overvåges kulturen med nåleanalyser, kan gødningstilførslen løbende tilpasses efter konkrete behov.

Gødningsmængden skal øges med alderen

Træernes behov for gødning øges dramatisk med alderen, hvorfor der bør tages fra små træer og gives til de største – den omvendte Robin Hood model.

Tommelfingerreglen med 10g handelsvare-gødning pr. træ pr. år, som træet har stået i kulturen, holder stadig. Det er en regel som er langt bedre at følge end tilfældig tilførsel eller endnu værre – ikke at gøde.

Vil man gøre det væsentligt bedre kan man dele ovenstående mængde ud i to omgange. Især hvis der anvendes en kunstig NPK gødning, har træerne meget større gavn af den tildelte mængde, hvis den uddeles en gang i april og igen i starten af juni. Et år som i år, hvor rodaktiviteten startede meget sent, er det en fordel at udskyde sin gødskning med to til tre uger.

Jordenes behov for næringsstoffer varierer

Optimalt får man taget både jordbundsprøve inden man starter en rotation og efterfølgende nåleprøver to eller tre gange i løbet af rotationen. Herved kan type, mængde og evt. specialgødskninger bestemmes.

På sandede jorde er det generelt fornuftigt at udbringe en kaliumrig gødning, fordi jordens evne til at tilbageholde de positivt ladede næringsstoffer som kalium og magnesium er ringe. Derfor er der i nedenstående oversigt (som er lavet for vestjyske producenter) indsat en NPK-14-3-15 som gødning i april måned.

En anden mulighed er de organiske gødningspiller, Binadan, som er lavet på basis af hønsegødning, og som har den ekstra fordel, at næringsstofferne frigives langsommere og samtidig forbedrer jordstrukturen.

For mere lerede jordtyper, hvor den naturlige næringsstoftilstand er bedre, kommer NPK 21-3-10 tættest på næringsstofindholdet i nålene og kan derfor anvendes ved hver eneste tilførsel.

Til farvegødskning anvendes en gødning med højt kvælstofindhold som 21-3-10 eller tilsvarende.

Gødningsplanlægning

Punkt-, stribe- og bredgødskning

Små træer bør punktgødskes. Når træerne når 3. vækstsæson i kulturen, kan man gå over til stribegødskning og endnu senere, når kulturen er fuldt etableret, kan der anvendes bredgødskning.I de sene årgange, hvor der er langt mellem træerne, bliver man nødt til at gå tilbage til punktgødskningen

By: Casper Pleidrup

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #20

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning