Juletræskulturerne i danske udkantsområder

I starten af 1990´erne kunne der opnås tilskud til erhvervsfremmende aktiviteter i udkantsområder (mål5b-midler). Skovdyrkerne kom dengang igennem med, at midlerne også kunne bruges til plantning af nordmannsgran, som skabte lokal beskæftigelse og økonomi.

Det bornhomske klippebevoksningsprojekt

På Bornholm blev der gennem denne ordning plantet ca. 150 ha. En del blev fornuftigt udnyttet, men en del kulturer blev måske ikke passet helt optimalt, og derfor blev der kun udtaget et mindre antal juletræer.

I dag er ca. 75 ha tilbage af disse kulturer, og træerne er for længst blevet for store til en juletræsudnyttelse.

Spørgsmålet fra mange medlemmer med disse ’for gamle’ juletræskulturer har været: Hvad skal vi med dem? Er der økonomi i at gøre dem produktive? Og hvordan?

Med udsigt til en bedre afsætning af både flis og pyntegrønt blev år 2007 startskuddet til at gøre en indsats for at få disse arealer aktiveret igen.

Først blev der tyndet…

Nordmannsgran kræver meget lys og luft for at udvikle fyldige grene og undgå algebelægninger på nålene. Derfor skulle der tyndes meget kraftig i bevoksningerne.

Tyndingen blev foretaget af skovarbejdere med motorsav, hvorefter træerne blev kørt sammen, lagt på stak og senere flishugget. Økonomien i tyndingen var omkostningsneutral– indtægten for flisen dækkede udgifterne.

… Siden blev der gødsket og sprøjtet

Mange af arealerne havde ikke været sprøjtet og gødsket i flere år. Så for at opnå en salgbar kvalitet blev der det første år sprøjtet mod lus og galmider tre gange i løbet af forår-sommer. Gødskningen blev fordelt over to gange (forår og august).

Arealerne kvitterede meget positivt allerede det første år. Generelt kræver forsømte kulturer dog sprøjtning og gødskning i mindst to år, før man kan være sikker på en salgbar grøntkvalitet.

Var der så økonomi i projektet?

Med en netto salgspris på 2 kr./kg grønt er svaret på spørgsmålet: JA – det kunne betale sig. Dog krævede det villighed til at binde i hvert fald to års ”pasnings-likviditet” i klippebevoksningerne, inden indtægterne kom. I alt er 32 ha renoveret. Over tre år er der i gennemsnit i alt høstet 20 tons grønt pr. ha. Udgifterne til nedskæring, sprøjtning og gødskning var på 35.000 kr., indtægterne fra flis- og grøntsalg var på 66.000 kr., og netto altså ca. 31.000 kr. pr. ha. Svarende til ca. 10.000 kr. årligt pr. ha. Vel ikke så dårligt! Og så kan der fortsat klippes i bevoksningerne.

By: Steffen Jørgensen

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #20

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning