Få det optimale ud af dine skovninger – og en bedre skov.

Når en bevoksning skoves er tre forhold afgørende for det økonomiske resultat: Hvilke effekter der produceres, salgspriserne på disse og skovningsomkostningen. Det er vigtigt både at have fokus på prisen på det enkelte sortiment, og på det samlede resultat.

Læs mere

Udnyt selv træer fra din skov – få et savværk på besøg.

Hvem drømmer ikke om at udnytte træet fra sin egen skov? Nåletræet til bygningstømmer eller til beklædning, løvtræet til planker. Det kan lade sig gøre, hvis du entrerer med et mobilsavværk.

Læs mere

Mulighed for erstatning for brand, tyveri og hærværk

Den varme, tørre sommer vi havde i år, har med et par brande aktualiseret den ordning, som Naturstyrelsen administrerer, og som giver erstatning for en række skader i skovene, som er forvoldt af publikum. Ordningen indførtes i sin tid som en betaling til ejerne for udvidelsen af publikums færdselsret.

Læs mere

Hvad er det bedste tidspunkt at skyde et krondyr?

Tegneren og humoristen Robert Storm Petersen lavede i 1914 en reklame, hvori han lod sin vagabond spørge: Du, Perikles - ka' du sige mig - hvornår smager en Tuborg bedst? Svaret var som bekendt: Hvergang!. Herunder kommenterer Skovfoged Mogens Lunde på et tilsvarende spørgsmål, nemlig det, der er rejst i denne artikels overskrift - og han får et tilsvarende svar.

Læs mere

Phytophthora – alvorlig plantesygdom på fremmarch

De opmærksomme har nok hørt om denne forholdsvis nye sygdom, som ser ud til at ramme bredt blandt vore løvtræer. Denne artikel opsummerer hvad vi indtil videre ved om Phytophthora, og forsøger at tage en pejling af hvor slemt det er, eller hvor slemt det kan blive.

Læs mere