Vi ved alle, hvor dyrt det er at gå til tømmerhandelen. Og når træet nu står lige derude i ens egen skov, så tænker de fleste nok: det kunne være skønt, hvis man havde mulighed for at anvende noget af sit eget træ. Enten for at spare penge, eller fordi der er en særlig glæde forbundet med at vide, at beklædningen eller bordpladen kommer netop fra ens egen skov.

På enhver svensk gård med respekt for sig selv står der en langtømmersav under et lille halvtag. Den er ofte gammel, men har været brugt til at opskære rigtig meget træ til eget forbrug. Sådan er det ikke i Danmark.

Men der findes faktisk en anden mulighed. Rundt om i landet findes en række såkaldte mobilsavværker, der kører ud og skærer træ op for folk. Netop i de dimensioner, man ønsker. Skovdyrkeren har besøgt et af disse savværker: Lasses mobilsavværk på Midtsjælland.

Lasses Mobilsavværk

Lasse hedder slet ikke Lasse, men Peder Kofod (Lasse er sønnen på 4 år, som sikkert skal overtage forretningen engang). Peder stammer fra Midtjylland, men driver nu virksomhed på Sjælland og Lolland-Falster og lidt på Fyn. Saven er en amerikansk Woodmizer LT70. (Hvis du tænker, at det kunne være skønt at have sådan en stående derhjemme, så kan det oplyses, at den koster omkring 300.000 kr.).

Saven er meget alsidig mht. stammernes størrelse og facon, og den kan opskære stammer, der er op til ca. 90 cm i diameter og 6 meter i længden. De 90 cm er det bredeste sted på stammen, så er stammen krum, eller er der andre ujævnheder, skal de også måles med eller skæres bort med en kædesav. Saven kan dog ikke plankeskære kævler, der er 90 cm brede, idet den effektive åbning mellem båndstyrene er 70 cm. En stamme på 90 cm vil man således starte med at skære skallerne fra.

Saven transporteres efter en almindelig 4×4 pickup og opstilles direkte på skovningsstedet. Opstillingen tager ca. et kvarter, og herefter overtager savværkets hydrauliske anlæg håndteringen af råtræet.

Saven, der drives af en 42 hk dieselmotor, er opbygget med et fast skærebord, hvor en båndsav kører vandret hen over bordet. Savsnittet er på kun 3 millimeter, hvilket giver en god udnyttelse af råtræet samt en meget glat og fin overflade på det færdige emne.

Hvad koster det?

Det er klart, at en mobilsav i skoven ikke når et moderne savværk til sokkeholderne med hensyn til effektivitet. Og hvis det er normale forskallingsbrædder, man har brug for, så kan det være billigere på tømmerhandelen. Men det er ikke engang sikkert, at det er det.

Lasses Mobilsavværk kører som udgangspunkt på timeløn. Hvilke priser træet kan fremstilles til, afhænger altså af, hvor effektivt saven kan udnyttes. Det vil sige primært af, hvordan træet er lagt i skoven, og om der er medhjælp til at få det skårne træ væk fra saven.

I nåletræ opnås den bedste økonomi ved at save tømmer og lægter. Brædder i helt små dimensioner giver den dårligste økonomi. Hovedreglen er: Jo større dimension på både råtræ og på færdigvare, jo bedre økonomi. Der vil typisk kunne produceres 0,5-0,9 m3 færdigvare pr.time, afhængig af dimension på råtræ og færdigvaresamt tilrettelægning og forberedelse.

Der er normalt rigtig god økonomi i at skære ”Kalmarbrædder” af f.eks. lærk, skovfyr eller douglas, eller brædder til udvendig beklædning i lærk eller douglas. (Kalmar-brædder er brædder lavet af hele stammens bredde– altså uden afskæring af kanterne).

Ved blokskæring af løvtræ til f.eks. 5 cm. planker, vil der – igen stærkt afhængig af dimension på råtrækævlerne samt tilrettelægningen – typisk kunne opskæres fra 1 til 2 m3 råtræ pr. time. Har man derfor selv det råtræ, der skal bruges til opskæring, kan man under optimale forhold opnå, at prisen på de færdigsavede effekter ligger imellem 1/3 og 1/4 afnprisen i tømmerhandelen.

Eksempeler på opskårede effekter på det mobile savværk

Priser

Lasses Mobilsavværk tager 600 kr./time. Der betales desuden for kørsel samt for klinger, der ødelægges ved skæring i søm. Man kan eventuelt forhandle sig til en fast kubikmeterpris eller pris pr. løbende meter. Det er oplagt, at jo større mængderne er, jo mere får man ud af det.

Tilrettelæggelse

Det er fuldstændig afgørende for økonomien, at alt er forberedt og tilrettelagt rigtigt inden saven ankommer.

Stammerne skal være rene for sand og jord, ellers skal de rengøres i forbindelse med opskæringen – hvilket ødelægger rytmen og tager tid. Metoder til at undgå beskidte stammer kan være brug af udkørselsvogn, alternativt udslæbning med traktor, hvor den tykke ende af stammen er hævet så højt som muligt, hvorefter den tynde og beskidte ende skæres fra til brændsel.

Mobilsavværker findes overalt

Det var en historie om Lasses Mobilsav på Midtsjælland (i øvrigt er kontaktnummeret 25 33 29 69). Men der findes mobilsavværker overalt i landet. Hvis du er interesseret i at få skåret lidt af dit træ op, så spørg din skovfoged, om der findes et mobiltsavværk i din geografi, eller søg selv på Google.

Opskæringsmetoder på Lasses mobilesavværk

By: Per Hilbert

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #23

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning