Af Jens Mathiasen

Konsekvenserne af den ekstremt tørre sommer kan blive langvarige. Det vurderer Vivian Kvist Johansen. Hun er seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

– Træerne er mere udsatte for at få skader eller dø i år, end vi nogensinde har registreret før. Men hvor hårdt tørken har ramt, får vi nok tidligst at se til efteråret – og måske først i de kommende år, hvis vi kommer ind i en ny stime af tørre somre, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun sammenligner med tidligere varme somre tilbage i 1970’erne.

– Modsat landbrugsafgrøder, så reagerer træerne langsommere. Skadevirkningerne kommer først til udtryk senere. Det kunne man se på de rødgraner, der bukkede under i forbindelse med tørken i 1990-92. Her var der tegn på, at de allerede langt tidligere havde udvist følsomhed overfor manglen på vand i de varme somre i 1975 og 1976, siger hun. Jordtype og træart har også betydning.

– Jorden spiller en afgørende rolle. Træer i sandjord vil have sværere ved at finde vand, mens det ser bedre ud for træer, der vokser i lerjord. Derfor vil træer i det vestlige Danmark, hvor jorden er mere sandet, blive hårdest ramt, spår forskeren.

Synlige skader

Fra Skovdyrkerne Vestjylland lyder meldingen, at der er tydelige synlige skader.

– Nogle af de synlige skader er planteafgang i nyplantninger fra foråret 2018. Der er også planteafgang i veletablerede kulturer og yngre bevoksninger. Helt usædvanligt ser vi hele kulturer i 2-3 meters højde og enkelttræer i bevoksninger på 5-8 meter, som er ved at dø, oplyser skovrider Michael Gehlert.

Derudover er der generelt tynde bevoksninger, hvor blad og nålemassen er usædvanlig lav.

Som mindre synlige skader nævner skovrideren en stærkt reduceret tilvækst i stående bevoksninger. Skaden er næsten umulig at opgøre. Men den kan have samme omfang for skovbruget som et mellemstort stormfald, lyder vurderingen.

Michael Gehlert nævner også svækkede rodsystemer.

– Der er ofte proportionalitet i træet imellem det, vi kan se over jorden og det, der foregår i rødderne. Man kan frygte, at de finrødder, der sørger for vandoptagelsen er svækket i en grad, så vandoptagelsen ikke normaliseres, selv når der igen kommer vand i jorden, siger han.

Efterlyser registreringer af skader

Brancheforeningen Dansk Skovforening er i gang med at skabe et samlet overblik over skaderne i de private skove. Derfor opfordres medlemmer af Skovdyrkerne til at dokumentere tørkeskader i deres skove.

– Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har konstateret skader i din skov, der kan relateres til tørken. Det kan være helt eller delvist udgåede kulturer – eller det kan være skader på træerne i skovens øvrige bevoksninger, lyder det fra Hans Maltha Hedegaard fra Dansk Skovforening.

Helt konkret handler det om at indsende en beskrivelse af de konstaterede skader og det skønnede omfang af skaderne, hvis det er muligt.

– Vi vil også meget gerne modtage billeder af de konstaterede skader, oplyser han.

Billeder og observationer kan sendes direkte til Hans Maltha Hedegaard. Det må gerne være korte beskrivelser med træart, alder og så videre. Send det til hmh@skovforeningen.dk.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #55

Læs andre artikler inden for For Kommunen