Urørt skov skal skabe mere biodiversitet i statens skove

Danmark er forpligtet af internationale aftaler, som kræver at biodiversiteten forbedres. Dem har regeringen forsøgt at efterleve ved at skabe tusindvis af hektar med urørt skov i statsskovene. Det er ifølge vismændene den billigste løsning – og skatteborgerne betaler.

Læs mere

Forbruget af skovflis vil blive fordoblet om få år

Flere end 30 medarbejdere fra jyske varmeværker har været samlet til temadag om flis hos Skovdyrkerne i Ry. Her blev der blandt andet informeret om den kraftige vækst i markedet og om flisens vej fra skov til kedel.

Læs mere

Ministeren præsenterede Danmarks nye skovprogram

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen præsenterede i dag Danmarks nye nationale skovprogram. Et af målene er, at 20-25 procent af Danmark skal være dækket af skov inden udgangen af det 21. århundrede.

Læs mere

Skattestyrelsen har øget fokus på skovbrug

Skattestyrelsen holder ekstra godt øje med skovbrug hos mindre skovejere. I flere sager har styrelsen erklæret skovbruget som hobbyvirksomhed. Forsøg derfor at opnå indtægter og udgifter i samme skatteår, råder seniorkonsulent.

Læs mere

Juletræsdyrker vasker tusindvis af træer

Juletræsdyrker ved Skive har taget utraditionelle midler i brug for at slippe af med alger på sine træer. Britt Brøchner-Nielsen har vasket 3000 træer med højtryksrenser.

Læs mere

Hold et vågent øje med angreb fra biller

Skadevoldende biller har nydt godt af sommervarmen. Det oplever skovfoged i Himmerland, som opfordrer skovejere til at kontrollere nåletræsbevoksninger for angreb.

Læs mere

Vanding satte skub i nyplantede træer

Kurt og Inger Nielsen har rejst skov på 21 hektar af deres jord ved Bække i Sydjylland. Træerne blev vandet hver anden uge, da tørken satte ind. Det har sikret en enorm vækst.

Læs mere

Bævere skaber problemer for skovejere

Det haster med at få lavet den nye forvaltningsplan for bæveren færdig. Nye overvågningstal anslår, at der nu er omkring 200 bævere – måske flere.

Læs mere

Skovrejsningen sætter spor i landskabet

Kurt og Inger Nielsens har selv navngivet deres nye skov. Med skovrejsningen efterlader de sig spor til eftertiden.

Læs mere