Der bliver rift om fremtidens flis til energiformål.

Tal fra branchen viser, at det danske forbrug vil blive fordoblet i perioden fra 2015 til 2020.

Det fortalte skovrider Michael Gehlert, da Skovdyrkerne afviklede temadag om skovflis.

Temadagen foregik i Skovdyrkernes lokaler i Ry, hvor flere end 30 medarbejdere fra jyske varmeværker deltog.

– I branchesamarbejdet ”Træ Til Energi” har vi kigget på tal og statistikker for flismarkedet i Danmark. Vores bedste bud er en fordobling. Det svarer til en vækst i forbruget på godt to millioner ton i løbet af fem år, lød det fra Michael Gehlert, som til dagligt er skovrider hos Skovdyrkerne Vestjylland.

Nye strategier kan øge produktionen

Det øgede forbrug kommer til at tippe balancen imellem udbud og efterspørgsel. Der vil blive mangel på flis, og derfor skal der findes nye strategier til at øge produktionen.

– Det er skovbruget allerede i gang med. Vi udvikler nye strategier, der kan sætte skub i produktionen af energi. Eksempelvis arbejder vi med indplantning af lærk i nye beplantninger. Lærk er en hurtigvoksende træart, som er god til energiformål, og som vi tidligt kan hugge ud af bevoksningerne i takt med, at de overgår til gavntræproduktion, forklarede Michael Gehlert.

Den ekstra indplantning af energitræ vil ifølge skovrideren være et vigtigt værktøj til at øge fremtidens energiproduktion fra danske skove.

– Den danske flisproduktion er i øjeblikket nogenlunde stabil på omkring 2,0 millioner ton flis. Men med de nye strategier, kan vi producere halvanden til to millioner kubikmeter ekstra. Ulempen er, at merproduktion i skovbruget tager mange år om at komme op i omdrejninger. Tidshorisonten er op til 100 år, sagde han.

Den gode nyhed er, at skovbruget allerede er gået i gang.

– Vi har været i gang med det her i et stykke tid. Det betyder, at indenfor investeringshorisonten for varmeværker – det vil sige på 20 års sigt, så kan dansk skovbrug levere en merproduktion på 300.000 til 500.000 ton flis, sagde Michael Gehlert.

Skovrider Michael Gehlert gennemgik markedssituationen for de fremmødte.

Mere skal hentes fra udlandet

Knapheden af dansk flis betyder, at varmeværker i fremtiden bliver tvunget til at øge andelen af importeret energitræ.

– Vi står med en stabil eller svagt stigende indenlandsk produktion, som ikke kan følge med det voldsomt stigende forbrug. Derfor skal nogle af jer hente en meget stor mængde i udlandet, sagde han og opfordrede til at lægge vægt på blandt andet forsyningssikkerhed i kontrakterne.

– Den dyreste flis er jo den, der ikke kommer. Derudover er prisen selvfølgelig vigtig. Husk også at være opmærksom på kvalitet og på bæredygtighed, når I køber ind, lød rådet.

Certificering af flis

Netop bæredygtighed var også en del af temadagen. Med en SBP-certificering kan sælgere af flis dokumentere overfor varmeværket, at flisen er er bæredygtigt produceret.

Ifølge skovrideren har SBP-certificeringen gjort det mere kompliceret at arbejde med flis. Alligevel er der god grund til at se positivt på certificeringskravene, mener Michael Gehlert.

– Vi har altid passet godt på bevoksningerne. Men med SBP-certificeringen kan vi nu dokumentere det. Det er vigtigt, og det skaber tryghed for alle parter. Husk på, at flisproduktion har enorm fokus fra offentligheden. Nu kan vi tage forbrugeren i hånden hele vejen ud i skoven og dokumentere sporbarhed, lød det fra skovrideren.

Der blev blandt andet demonstreret hugning af flis med en Albach Diamant 2000-hugger.

Demonstration af flishugning

Varmeværksfolkene var også i skoven, hvor de fik demonstreret hugning af flis med forskelligt grej.

Første stop var hugning af grene og toppe direkte i containerbiler. Det foregik med en Albach Diamant 2000-hugger. Det er en selvkørende hugger, som kan hugge op til cirka 90 centimeter i diameter.

– Maskinen producerer grov flis. Fordelen er blandt den høje kapacitet på huggeren. Til gengæld skal hele logistikken være i orden med tre eller flere lastbiler, som kan køre flisen væk fra, fortalte Peter Sejr, der er skovfoged og flisansvarlig hos Skovdyrkerne Midt.

Til sammenligning blev der ved næste stop demonstreret flishugning med en traktormonteret TP 400-flishugger.

– Den hugger finere flis end den anden metode, men risikerer at producere flere af de såkaldte ”stikkere”. Den kan hugge flisen i terrænet – og hugger op til 40 centimeter i diameter, forklarede Peter Sejr.

Vil kende arbejdsgangene

En af deltagerne var Per Nørskov fra Lisbjerg kraftvarmeværk ved Århus. Han deltog i hele arrangementet.

– Jeg vil gerne have en bedre forståelse for hele produktionen af flis. Jeg synes det er vigtigt at kende til flisens oprindelse. Jeg vil gerne vide, hvad der sker, lige fra træet står i skoven, til flisen lander i kedlen på vores værk, sagde han.

Han var godt tilfreds med arrangementet.

– Jeg har bestemt fået et godt udbytte. Det har været en spændende dag, hvor vi har fået et godt indblik i både markedet og i den praktiske fremstilling af flisen, sagde han.

I alt deltog 32 medarbejdere fra jyske varmeværker.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #57

Læs andre artikler inden for flis