Tekst og fotos: Jens Mathiasen

Det tager kun et halvt minuts tid at vaske et juletræ med højtryksrenser. Det ved juletræsdyrker Britt Brøchner-Nielsen.

I begyndelsen af november var hun i kulturen i tre dage iført regntøj og bevæbnet med højtryksrenser-lanse. Træ efter træ blev gennemgået. Var der alger på nålene, vaskede hun træet.

– Det går faktisk ret hurtigt. Algerne sidder altid på nordsiden af træerne, så man skal lige vide, hvor man skal kigge, siger Britt Brøchner-Nielsen, der er juletræsdyrker ved Skive i Nordvestjylland.

Håber på flere salgbare træer

Britt Brøchner-Nielsen har aldrig før vasket juletræer med højtryksrenser – og slet ikke flere tusinde. Men noget måtte gøres, da Skovdyrkerne havde mærket træerne op i efteråret.

– Vi kunne jo se, at alger på nålene gjorde mange af træerne usælgelige. Det er ærgerligt, når prisniveauet er så lavt i markedet, som det er lige nu, lyder det.

– Vi var derfor villige til at prøve det her for at få flere træer solgt. Derudover håber vi også at kunne løfte rengjorte træer op i bedre klasser, siger hun.

Det er et forsøg

At vaske juletræer med højtryksrenser er et forsøg for Britt Brøchner-Nielsen.

Hun fik ideen, da hun hørte om en entreprenør, som var i gang med at vaske hos en anden juletræsdyrker ved Jebjerg på Salling.

– Vi tog kontakt til entreprenøren ”Tages mark og spul”. Vi lavede en aftale med ham og gik i gang med opgaven i begyndelsen af november, fortæller hun.

Britt Brøchner-Nielsen oplyser, at der blev vasket omkring 3000 træer med højtryksrenser på tre dage.

– Det foregik sådan, at vi stillede med to mand, og entreprenøren med en. På den måde var vi tre mand i gang hele tiden. Vi spulede træerne med almindeligt koldt vand. Det er ikke det sjoveste arbejde, men der er ikke noget kompliceret i det, forklarer hun.

Arbejdet blev udført på timeløn. Hun har regnet sig frem til, at omkostningen er omkring seks til syv kroner pr. træ.

Ny opgave for entreprenør

Entreprenør Tage Pedersen har ikke speciale i juletræsvask. Han spuler til dagligt markdræn og laver forskelligt kloakarbejde.

Da han gik i gang med opgaven hos juletræsdyrkeren i Jebjerg, havde han aldrig tidligere vasket juletræer. Men han vidste, at hans traktormonterede spule- og slamsugervogn kunne udføre opgaven.

– Opgaven var også ny for mig. Men jeg var sikker på, at det kunne lade sig gøre. Jeg bruger en spulevogn til at sætte tryk på lanserne – og jeg har slangekapacitet til, at tre mand kan vaske træer op til 400 meter ude i kulturen, siger Tage Pedersen.

Han forklarer, at det fungerer fint nu. Men i begyndelsen blev der eksperimenteret med teknikken.

– Eksempelvis er vandtrykket vigtigt. Vi skal kunne vaske træerne effektivt, men samtidig skal vi undgå at skade dem. Vores erfaringer er, at der skal omkring 80 bars vandtryk på hver lanse. Vi har også lært, at det er vigtigt at vaske træerne oppefra og ned for at undgå skader på grenene, siger Tage Pedersen.

Han tilføjer, at arbejdet er nemmest at udføre hvis det småregner lidt.

– Så er algerne blødt op. Solskinsvejr er ikke optimalt, da der skal spules mere på træerne for at få algerne væk. Det risikerer at skade grenene, siger han.

Har vasket 10.000 træer

Tage Pedersen oplyser, at med vaskeprojekterne ved de to juletræsdyrkere har hans maskineri vasket omkring 10.000 træer. Det er 6-7000 træer hos juletræsdyrkeren i Jebjerg og 3000 træer hos Britt Brøchner-Nielsen.

– Så efterhånden har vi fået en god erfaring med det her. Skal jeg pege på en ulempe, så kan det være vandforbruget. Vi bruger omkring 25 kubikmeter vand om dagen til tre mand, lyder det.

Tage Pedersen glæder sig til at høre tilbagemeldingen på klassificeringerne ved de to dyrkere.

– Det er klart, at hvis vi kan løfte flere træer op i bedre klasser og gøre flere træer salgbare, så er det attraktivt for flere juletræsdyrkere fremadrettet, siger han.

Det skal kaste noget af sig

Britt Brøchner-Nielsen har endnu ikke afgjort, om der vil blive vasket træer hos hende i de kommende sæsoner.

– Det er som sagt på forsøgsbasis. Når jeg har overblik over, hvor stor effekten bliver, så kan jeg lave det endelige regnestykke. Men ikke før. Hvis det viser sig, at de ekstra indtægter ikke står mål med indsatsen, så gør jeg det ikke igen. Det er hårdt arbejde, og det er ikke gratis, siger hun.

Britt Brøchner-Nielsen er med i bestyrelsen for Skovdyrkerforeningen Midt. Hun har 8,5 hektar juletræer sammen med sin mand Poul Erik.

Juletræerne er hobbybeskæftigelse. Som hovedbeskæftigelse driver parret mælkeproduktion med 135 køer.

Sådan så grenene ud inden vask i begyndelsen af november. Algerne er tydelige på nålene.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #57

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning