Skovejerne eller myndighederne skal kunne fjerne bæverne ved at fange dem i fælder eller ved regulering. Det skal være muligt i de tilfælde, hvor bæverne forvolder skade på private arealer, siger Peter A. Busck, der er Dansk Skovforenings repræsentant i arbejdsgruppen.

Han mener, at det haster med at få planen klar.

– Bæverne spreder sig længere og længere væk fra de oprindelige tiltænkte statslige arealer, hvor den blev udsat. Det skaber store gener og på sigt tab for de ramte skovejere, siger Peter A. Busck.

Plan kommer i år

Skovdyrkeren har kontaktet Miljø- og Fødevareministeriet for at få svar på, hvornår den nye plan er klar. Ministeriet henvisertil et svar som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen gav 31. oktober i Miljø- og Fødevareudvalget.

– Den nye bæverforvaltningsplan er under udarbejdelse, og jeg forventer, at der vil foreligge en ny forvaltningsplan i løbet af 2019, sagde Jakob EllemannJensen.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #58

Læs andre artikler inden for Naturpleje