Skovdyrkerne leverer solidt økonomisk årsresultat

Efter udfordringer i forrige regnskabsår, lykkedes det de fem skovdyrkerforeninger at rette økonomien op i regnskabsåret 2017/2018. Ikke mindst på grund af en flot indsats af medarbejderne er der igen sorte tal i alle foreningerne.

Læs mere

Sådan får skovejere en lønsom første flishugning

Plantetal og dermed træstørrelse har stor betydning for lønsomheden i flisproduktion. Små træer er dyre at håndtere. De skovede træer skal have en god størrelse – gerne en brysthøjdediameter omkring 14 centimeter.

Læs mere

Sydjyske egetoppe skal genopbygge hollandsk skib

Hollandsk virksomhed har opkøbt krumme egestykker og grenvinkler til genopbygning af et gammelt skib. Skovdyrkerforeningen Syd leverede træet. Nu er ukurant træ fra cirka 20 sydjyske egetoppe sendt til Holland.

Læs mere

Bævere hærger store arealer i vestjysk skov

I Vestjylland har skovejer Jørgen Jensen store problemer med bævere. Han anslår, at dyrene har raseret i alt fire hektar skov. Bævere burde fjernes fra naturen og indhegnes i et stort nationalt reservat, mener han.

Læs mere

Priserne forblev uændrede i 2018

Det lykkedes at undgå prisfald i juletræssæsonen 2018, selvom markedet var udfordret af blandt andet et stort udbud, oplyser direktør i Green Product. For producenter af klippegrønt kostede tørken dyrt.

Læs mere

Sjællandske padder har fået nye søer

Skovdyrkerne har etableret tre nye søer på Sjælland. Projektet er udført for Nationalpark Skjoldungernes Land, som ønsker at forbedre vilkårene for padder og andet dyreliv i området.

Læs mere

Lodsejer fortsætter bæverkamp trods tabt retssag

Debatten om bævere i den danske natur blussede op igen for få uger siden. Det skete, da Find Andersen-Fruedahls bæversag blev prøvet ved Vestre Landsret i Holstebro.

Læs mere

Bæverne skal kunne fjernes

En ny forvaltningsplan for bævere er på vej. Som en del af arbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe, som via Vildtforvaltningsrådet har givet anbefalinger til miljø- og fødevareminister Jakob EllemannJensen. Dansk Skovforening er repræsenteret i gruppen.

Læs mere

Jørgen købte statens skov på auktion

Jørgen Jensen har altid interesseret sig for skov og natur. Da staten solgte ud af sine vestjyske skove slog han til.

Læs mere