Tekst og foto: Jens Mathiasen

Skovdyrkerne forbedrede økonomien markant i det seneste regnskabsår. Faktisk leverede foreningerne samlet set det bedste resultat i fire år – og der var sorte tal hos alle fem foreninger i 2017/2018.

– De gode resultater er opnået på grund af gode markedsforhold for råtræ og flis – og ikke mindst en meget flot indsats af Skovdyrkernes medarbejdere, fremhæves det i årsberetningen for Skovdyrkerne for 2017/2018.

Antallet af medarbejdere er i perioden reduceret med otte procent. Med andre ord har medarbejderne udført en flot indsats og har kørt noget længere på literen. Derudover har de gennemførte projekter og aktiviteter har haft større værdi.

Stigende omsætning

På tværs af de fem foreninger ender året med et samlet resultat på 3,7 millioner kroner. Det er en fremgang på 9,7 millioner kroner i forhold til året før, hvilket er meget tilfredsstillende.

Omsætningen lander på 533 millioner kroner. Det svarer til en omsætningsstigning på 3,5 procent.

Resultaterne er opnået, selvom nogle foreninger har oplevet en mindre nedgang i medlemsareal og har været udfordret af vejret samt af markederne for nogle af skovens produkter.

Vådt efterår og ekstrem tørke

I hele regnskabsperioden spillede vejret en afgørende rolle for skovejerne og dermed også for Skovdyrkernes aktiviteter.

I efteråret 2017 vanskeliggjorde store mængder nedbør hugst og udkørsel af effekter og flis fra skovene. Nedbøren betød også, at klippegrønt- og juletræssæsonen blev ’bøvlet’. I foråret 2018 og hen over sommeren blev landet udsat for den mest alvorlige tørkeperiode i mands minde.

For Skovdyrkernes medlemmer er situationen alvorlig. Det gælder især, hvis man også driver landbrug. Foruden de direkte tab som følge af planteafgang, vil der kunne måles betydelige tilvæksttab og alvorlige kvalitetsforringelser på den lange bane.

På positivsiden sikrede tørken, at det henover foråret og sommeren var usædvanligt godt føre i skovene. Skovningsmaskiner, flishuggere og udkørselsmaskiner kunne derfor færdes stort set overalt. Så der har været meget gang i skovningsaktiviteten i den sidste del af regnskabsperioden.

Da råtræ og flis er de bærende forretningsområder i alle foreningerne har det haft en særskilt positiv indvirkning på foreningernes driftsresultater. Skovdyrkerne tegner sig i dag for næsten en sjettedel af den estimerede årshugst i de danske skove.

Skovdyrkernes nøgletal 2017-2018

Øerne kom stærkt igen

Den største af de fem lokale skovdyrkerforeninger, Skovdyrkerne Øerne, stod også for den største fremgang. Resultatet for regnskabsåret lander på den gode side af en million kroner. Det er et stærkt signal om, at de vanskeligheder, der fulgte af fusionen i 2016 mellem de tidligere foreninger Øst og Fyn, nu er overvundet.

I de fire andre jyske foreninger udviklede 2017/2018 sig også positivt, selvom der var udfordringer. I Skovdyrkerforeningen Midt kan man glæde sig over, at man nu også økonomisk er på den anden side af fusionen i 2015. Foreningen leverede et pænt overskud – selv efter en noget skuffende klippegrøntsæson.

Også i Skovdyrkerforeningen Vestjylland og i Skovdyrkerforeningen Syd er der stor tilfredshed med årets regnskabsresultater. Begge foreninger ser tilbage på et år med et meget højt aktivitetsniveau på rådgivning, entreprise og på handel. Der er skovet op til 50 procent mere nåletræ end i et normalt år. Både juletræer og klippegrønt blev afviklet ganske fornuftigt på trods af de vanskelige markedsforhold.

Perioden har været mere turbulent i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland. På grund af relativt store underskud i de seneste to regnskabsår besluttede bestyrelsen i efteråret 2017 en turn-around-plan, hvor medarbejderstyrken blev tilpasset. En solid indsats fra de resterende medarbejdere blev kombineret med god aktivitet og afsætning på råtræ og flis. Det betød, at man fastholdt omsætningen på niveau med året før, og at man kunne lande et beskedent overskud.

Politisk arbejde

Skovdyrkerne har også været aktive i det politiske arbejde. I 2017/2018 fokuserede det skovpolitiske arbejde især på det nationale skovprogram, den reviderede stormfaldslov og på skovenes rolle i den grønne omstilling.

Skovdyrkerne er også aktive i partnerskabet Træ til Energi (TTE), hvis erklærede mål er at fremme den skovbaserede biomasse i den grønne omstilling. Arbejdet finansieres af Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne i fællesskab.

Publikationen Anvendelse af hybridlærk som ammetræ – betydningen for produktion af træ til energi, som Træ Til Energi har udgivet, er et konkret resultat af arbejdet.

Flis er et af de bærende forretningsområder i alle foreningerne.

Værdi til medlemmerne

Når det gælder antal medlemmer og areal, er der grund til opmærksomhed. Opgørelserne viser fald. Medlemstallet er faldet med tre procent og arealet er faldet med to procent.

– En svag årlig nedgang i medlemstallet bekymrer os ikke. Det er et udtryk for den generelle strukturudvikling i jordbrugssektoren. Derimod er Skovdyrkerne ikke tilfredse med, at det medlemsejede areal falder. Det gælder, uanset hvor beskedent det er, og hvor meget der skyldes tilfældigheder, fremgår det af beretningen.

Det fastslås også, at Skovdyrkerne i det kommende år vil gøre en særlig indsats for at fastholde og styrke medlemsgrundlaget og øge arealbasen igen.

– Med den gode udvikling i det forgangne år – både organisatorisk og økonomisk – går Skovdyrkerne styrket ind i et nyt regnskabsår. Vi vil lægge os i selen for at udføre vores vigtigste opgave – nemlig at skabe værdi for vores medlemmer, slutter beretningen.

Skovdyrkernes årsberetning 2017/2018 ligger på Skovdyrkernes hjemmeside. I beretningen er det muligt at læse mere om aktiviteterne i løbet af året.

3333 – internal-link “Opens internal link in current window”>Den findes her

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #58

Læs andre artikler inden for Vildtpleje