Skovdyrkerne forbereder sig på deltagelse i nyt projekt

EU LIFE-projekter kan være andet end naturgenopretning. Naturstyrelsen arbejder på at gennemføre et stort projekt med nåletræsproduktion. Det samlede danske skovbrug er inviteret, og Skovdyrkerne går efter at deltage.

Læs mere

Skovejere kan spare penge ved generationsskifte inden 2021

Bo- og gaveafgiften trappes ned i disse år. Det giver gode muligheder for generationsskifte af erhvervsejendomme. Men det bør gøres, inden der kommer nye og højere offentlige vurderinger, råder ekspert.

Læs mere

Rejs skov og få tilskud på over 30.000 kroner pr. hektar

Om få måneder åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgningsrunden til den nuværende skovrejsningsordning. Der kan opnås tilskud på over 30.000 kroner pr. hektar. Skovdyrkerne tilbyder uforpligtende screening.

Læs mere

Skovene risikerer langstrakte tømmermænd efter sidste års tørke

Den tørre sommer sidste år risikerer at skabe problemer i flere sæsoner. Skovfoged frygter øgede angreb af biller og svampe, fordi et stort antal træer er stressede og svage.

Læs mere

Forsyningsselskab vil sende egne popler i kedlerne

Fjernvarme Fyn har etableret energiskov på 31 hektar kommunal jord ved Odense. Om få år lander de første popler i kedlerne. Dermed får odenseanerne lokalproduceret varme i radiatorerne.

Læs mere

En god vildtager er målrettet til vildtarten

Vildtagre kan forbedre jagten på en ejendom betydeligt. Men gode resultater kræver, at man er helt skarp på, hvilke vildtarter, man ønsker at tilgodese, påpeger vildtforvalter.

Læs mere

Skovrejsning har skabt herlighed og bedre jagt

Det østfynske ægtepar Anne-Marie og Bjarne Ulrik har rejst skov på cirka 10 hektar. Skoven har givet herlighedsværdi og langt bedre jagt på deres ejendom.

Læs mere

Forkultur kan sikre godt miljø for blivende træarter

I fynsk projekt har man plantet poppel som forkultur forud for blivende træarter. Kulturmetoden har været glemt, men den har flere fordele, vurderer professor.

Læs mere