Af Ulrik Kragh Hansen

Naturstyrelsen har indbudt Skovdyrkerne til at deltage i et stort EU LIFE-projekt. Projektet omhandler naturnær skovdrift.

Det nye projekt skal være et træproduktionsprojekt, hvor der skal findes mere bæredygtige og robuste løsninger på den traditionelle nåletræsplantagedrift med plantede, ensaldrende og enkeltartede bevoksninger.

Naturstyrelsen ønsker at inddrage hele det samlede danske skovbrug i projektet. Udover Skovdyrkerne har styrelsen også indbudt Dansk Skovforening, HedeDanmark, Salten Langsø Skovadministration, Københavns Universitet og Skovskolen.

Projektet vil blive landsdækkende, og der skal anlægges mange arealer i praksis. Går projektet til held, snakker vi samlet om en projektramme på op til 90 millioner over fem til otte år. Der er endelig ansøgningsfrist i januar 2020, men det indledende ansøgningsarbejde er allerede igangsat.

Skovdyrkerne ønsker at deltage

Skovdyrkerne er gået ind i projektforberedelsen med den indgangsbøn, at naturnær skovdrift er blevet misforstået som driftsform. Mange forbinder det med, at man lader skoven passe sig selv.

Vi mener, at det er en aktiv driftsform, der kræver en stor indsats både med hensyn til viden og håndværk – både i omstillingsfasen, og når driftsformen er fuldt implementeret. Naturnær skovdrift er ikke den rette løsning alle steder. Det er derimod et værktøj i skovdyrkningens værktøjskasse, som trænger til at blive analyseret og udviklet.

Skovdyrkerne er ganske godt bekendt med driftsformen, da vi i generationer har dyrket mange mindre løvskove med motorsaven i et plukhugstlignede system.

EU kan levere medfinansiering

Interessen for det private ligger i at få medfinansieret 55 procent af EU. En stor begrænsning ligger dog i, at EU kun arbejder med partnere i selskabsform. En privat skovejer, som er det typiske medlem hos Skovdyrkerne, kan ikke umiddelbart være med.

Skulle der findes en selskabsejet skov derude, hvor ejerne er trætte af renafdrifter, og åbne for andre løsninger, så tøv ikke med at kontakte undertegnede. Ligger skoven i Østdanmark på lidt bedre jord, vil det være endnu et plus. Husk dog at det kræver vedholdende interesse og tålmodighed fra både ejer og skovfoged at konvertere til en mere naturnær skovdrift.

Ulrik Kragh Hansen, skovfoged hos Skovdyrkerne Nord-Øst, kan kontaktes på ukh@skovdyrkerne.dk eller telefon 23 40 62 12.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Ulrik Kragh Hansen

Mere om Ulrik

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #60

Læs andre artikler inden for For Skovejeren