Tekst og foto: Jens Mathiasen

Hvis man som lodsejer går med tanker om at rejse skov, så gælder det om at komme ud af busken.

Om kort tid åbner Landbrugsstyrelsen for sidste store ansøgningsrunde til den nuværende statslige skovrejsningsordning.

Det oplyser Katrine Bang Hauberg, der er forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Vest.

Hun opfordrer landmænd og andre lodsejere til at gøre brug af tilskudsmulighederne.

– Det er en rigtig god ordning. Der ydes tilskud på 32.000 kroner pr. hektar. Derudover kan man få 15 kroner i tilskud pr. løbende meter hegn, siger Katrine Bang Hauberg.

Hun tilføjer, at man samtidig kan beholde EU-støtten på arealet.

Kommuner skal sagsbehandle før frist

Ordningen har ligheder fra tidligere år. Men en væsentlig ændring er, at kommunerne nu først skal sagsbehandle projekterne, inden de kan sendes ind som egentlige ansøgninger til Landbrugsstyrelsen.

– Styrelsen kræver nu, at kommunerne på forhånd har sagsbehandlet og afgjort dispensationer om åbeskyttelseslinjer, fortidsminder, Naturbeskyttelseslovens paragraf-3 arealer og så videre. Det betyder, at vi er under stort tidspres for at nå at få ansøgningerne gjort klar og sendt rettidigt ind til Landbrugsstyrelsen, siger hun.

– Jeg opfordrer derfor interesserede lodsejere til at henvende sig hurtigt, så vi kan nå at få deres ansøgning med i puljen, som i år er på 35 millioner kroner, fortsætter Katrine Bang Hauberg.

Ingen pesticider

På det dyrkningsmæssige er der også ændringer i forhold til de forrige år. Eksempelvis er det ikke muligt at bruge pesticider sammen med skovrejsningsordningen.

Lodsejere har mulighed for at søge om et forhøjet tilskud med krav om, at man ikke reolpløjer.

– Det er vigtigt at være klar over, at Landbrugsstyrelsen prioriterer ansøgninger uden reolpløjning. Derfor er man i praksis nødt til at ansøge uden reolpløjning, hvis man vil øge sine chancer for at få tilskud, siger Katrine Bang Hauberg.

Styrelsen oplyser, at herefter prioriteres projekter efter beliggenhed i forhold til kvælstofindsatsbehov, kvælstofretention og drikkevandsinteresser.

Forstfuldmægtig Katrine Bang Hauberg opfordrer til, at landmænd og andre lodsejere benytter sig af muligheden for at få del i den nuværende skovrejsningsordning.

Skovdyrkerne tilbyder screeninger

For at komme i betragtning til tilskud bliver der stillet krav fra myndighedernes side. Det gælder eksempelvis placeringen af skovrejsningsarealet.

– Kommunerne har udpeget områder i Danmark, hvor man ikke ønsker skovrejsning. Det kan skyldes, at der allerede er store skovarealer i forvejen eller andre faktorer. Her er det er vigtigt at vide, at selvom man bor i sådan et område, så er det muligt at få en dispensation. Det skal i hvert fald ikke være det, som afholder lodsejere fra at søge, siger Katrine Bang Hauberg.

For at afklare usikkerheder tilbyder Skovdyrkerne uforpligtende screeninger til interesserede lodsejere.

– Man skal blot give os et kald. Ved screeningen undersøger vi, hvor arealet afvander til, og om der er fredninger eller paragraf-3 beskyttelser på arealet. På den måde bliver lodsejeren afklaret om projektet har gode chancer for at opnå tilskud, siger Katrine Bang Hauberg.

Mere herlighed på ejendommen

Landbrugsstyrelsen oplyser, at ansøgningsrunde er åben fra 2. juli til 30. august 2019.

– Men har man et projekt i tankerne, så råder vi til, at man hurtigt tager kontakt til sin skovfoged hos Skovdyrkerne. Vi hjælper gerne fra start til slut. Det er vigtigt at vi kommer i gang så hurtigt som muligt, da de nye regler betyder, at kommunerne skal nå at sagsbehandle sagerne, inden vi kan indsende egentlige ansøgninger, siger Katrine Bang Hauberg.

Hun opfordrer til, at lodsejere og landmænd griber muligheden.

– Skovrejsning er en rigtig god mulighed for at få mere herlighed og bedre jagt på sin ejendom. Der er utallige muligheder for at gøre skoven spændende med lysninger, skovveje og måske en sø. Det er alt sammen noget vi designer og planlægger i et tæt samarbejde med ejeren, siger hun.

Typisk får lodsejerne besked om deres ansøgning er godkendt ved nytårstid. Det betyder at projekter, der indsendes i år kan sættes i gang til foråret 2020.

Skovrejsningsordningen administreres af Landbrugsstyrelsen. Tilskud til privat skovrejsning er en del af det danske Landdistriktsprogram, og tilskuddene medfinansieres af EU.

Om tilskudsordningen  Skovrejsningspuljen til privat skovrejsning indeholder 35 millioner kroner i 2019. Der gives tilskud på 32.000 kroner pr. hektar til etablering af skovrejsningen. Derudover kan der søges et tilskud på 15 kroner pr. løbende meter vildt

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #60

Læs andre artikler inden for Klima