Tekst og foto: Jens Mathiasen

Lige nu er der gode muligheder for at gennemføre et generationsskifte billigt, og det vil være oplagt for skovejere at gøre brug af de attraktive muligheder.

Det vurderer Frans Bennetsen, der er advokat og ekspert i generationsskifte.

– De seneste år er bo- og gaveafgiften for erhverv sænket gradvist fra 15 til nu seks procent. I 2020 bunder afgiften ud på fem procent. Det gør det økonomisk attraktivt at gennemføre generationsskifte, siger Frans Bennetsen, som er partner hos advokatfirmaet Kirk Larsen Ascanius, Esbjerg.

Han forklarer, at gaveafgift skal betales til staten.

– Ved generationsskifte giver man typisk noget af købesummen som gave – og af den del skal man nu betale seks procent til staten i modsætning til tidligere femten procent. Den billigere afgift betyder, at man kan give en gave, der er cirka tre gange så stor indenfor den samme afgiftsramme, siger han.

Frans Bennetsen er advokat og specialist i generationsskifte. Han er er partner hos firmaet Kirk Larsen & Ascanius, Esbjerg. Firmaet beskæftiger omkring 100 medarbejdere og varetager alle opgaver indenfor erhvervsrettet juridisk rådgivning.

Frans Bennetsen er advokat og specialist i generationsskifte. Han er er partner hos firmaet Kirk Larsen Ascanius, Esbjerg. Firmaet beskæftiger omkring 100 medarbejdere og varetager alle opgaver indenfor erhvervsrettet juridisk rådgivning.

Nye højere offentlige vurderinger

Frans Bennetsen forklarer, at der er god grund til at generationsskifte inden 1. januar 2021. Til den tid kommer de nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme.

– Vi forventer helt klart, at de nye ejendomsvurderinger vil være højere end i dag. Skats nye system vil blive bedre til at indregne realiserede handelsværdier for at opnå mere præcise og tidssvarende vurderinger, lyder det.

Højere ejendomsvurderinger vil gøre det dyrere at generationsskifte.

– Mange skovejendomme sælges i dag til måske tre gange den offentlige vurdering. Min vurdering er, at Skats nye system vil indregne det. Måske kommer vi til at se fordoblede vurderinger på skovejendomme. Det vil medføre, at grundlaget for generationsskiftet bliver betydeligt højere end i dag. Samtidig bliver gaveafgiften til staten markant dyrere i kroner og øre, siger advokaten.

Han råder derfor til, at man udnytter den lave gaveafgift og de nuværende offentlige vurderinger.

– I dag kan du fastsætte handelsværdien ved at bruge den seneste offentlige ejendomsvurdering og fratrække 15 procent. Det bliver så den lavest opnåelige handelsværdi, siger han.

Guide til ejerskifte Advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius har udarbejdet en guide til ejerskifte. Guiden er et gratis digitalt værktøj.  Med guiden kan virksomhedsejere få gode råd og tips til et godt ejerskifte. Guiden findes på Ejerskifteguide.dk.

Virksomhed med udskudt skat

Ifølge Frans Bennetsen gælder der visser krav, for at en virksomhed kan generationsskiftes under de nuværende regler.

– Først og fremmest skal der være tale om, at skovejendommen har erhvervsmæssig aktivitet. Det samme gælder for landbrugsejendomme, siger han.

Derudover skal ejendommen også være berettiget til succession, som også er kendt som udskudt skat.

– Med succession kan du sænke den samlede pris på en skovejendom. Det foregår ved, at søn eller datter overtager farens skatteforpligtelser. De penge faren får i hånden er så skattefrie. Men den yngre generation vil jo så kræve nedslag i købsprisen for at overtage farens skatteforpligtelser, siger advokaten.

Ifølge Frans Bennetsen er der regler for, hvor stort det nedslag må være.

– Man får ikke lov til at reducere handelsværdien 1-1 med skatteforpligtelserne. Sager fra praksis viser, at kompensationen ligger omkring 80 procent. Grunden er, at du som køber kan sende skatten videre til dine børn. Men andre ord kan skatten i princippet rulles videre i al evighed, forklarer Frans Bennetsen.

Skovejendommen skal have erhvervsmæssig aktivitet.

Gave tvinger Skat ud af busken

Ifølge Frans Bennetsen vil man typisk flytte værdierne ved en kombination af gave, kontantbeløb og lån.

Han nævner et eksempel.

– Hvis vi tager udgangspunkt i en handelsværdi på eksempelvis 10 millioner, kan to millioner være rabat som følge af succession. Fire millioner skal måske betales kontant. Derudover kan faren så vælge at give sønnen en gave på to millioner og et rentefrit lån på to millioner, siger Frans Bennetsen.

Advokaten opfordrer til, at man som minimum altid lægger en gave ind på minimum 66.000 kroner.

– Gaven sikrer, at man skal indgive en gaveanmeldelse til Skat og bede dem vurdere, om man har betalt den rigtige gaveafgift. Men da gaven er en del af en større overdragelse, så forholder Skat sig til det hele. Man tvinger Skat til at tage stilling til alle værdier i generationsskiftet, siger han.

Skat har seks måneder til at gennemgå sagen.

– Hvis Skat ikke vender tilbage inden seks måneder, så låser alle værdierne. Fordelen ved det er, at man undgår årevis usikkerhed. Man undgår de normale forældelsesfrister, hvor man ellers kan risikere, at Skat pludselig vil genåbne en sag, siger advokaten.

Derudover er det vigtigt, at man ikke bagefter finder ud af, at man vil give mere i gave.

– Hvis man bagefter eksempelvis annullerer et lån til sønnen, så er det jo reelt en gave. Men det vil koste femten procent i afgift. Det er altså markant dyrere, siger han.

Større usikkerhed

Frans Bennetsen forklarer, at når Skats nye vurderingssystem kommer, så følger der også en større usikkerhed på vurderingerne.

– Skat har meldt ud, at man skal forvente en usikkerhed på plus eller minus 20 procent.

– I mange år har det heddet, at man kan generationsskifte til 15 procent under vurderingen. Men med den øgede usikkerhed forventer vi at kunne generationsskifte til vurderingen minus 20 procent. Men der kan komme flere præciseringer og krav. Vi kender det ikke endnu, siger advokaten.

De ekstra fem procent kommer dog ikke til at gøre det billigere.

– Man skal så forvente, at de nye vurderinger bliver markant højere. I det lys bliver det dyrere at generationsskifte – for de 20 procent skal så trækkes fra et højere vurderingsgrundlag, fastslår han.

Attraktive regler

Hvorvidt Skats nye vurderingssystem til erhvervsejendomme er klar 1. januar 2021, tør han ikke garantere.

– Vi kender jo alle til de massive problemer i Skat. Så om de når det, tør jeg ikke sige noget om. Men det er helt sikkert, at det kommer – de er i gang med at teste deres nye system, siger han.

Sammenfattende opfordrer Frans Bennetsen til, at skovejere benytter de nuværende regler.

– Mit råd er, at skal man generationsskifte indenfor nogle år, så er det fornuftigt at benytte muligheden nu. Det er attraktivt at kombinere den nuværende ejendomsvurdering med den lave bo- og gaveafgift. Jo større værdier – desto større besparelser er der, lyder det fra Frans Bennetsen.

Om det nye vurderingssystem  Skattestyrelsen har meldt ud, at de nye vurderinger af erhvervsejendomme er klar 1. januar 2021. Vurderingerne bliver forventeligt højere og mere tidssvarende. Der vil ikke som i dag komme en samlet ejendomsværdi for skovejendo

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #60

Læs andre artikler inden for Skovpolitik