Af Johann Holm Jacobsen

Foto: Jens Mathiasen

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores faste strategi er at producere træer af højeste kvalitet, som kan sælges til rimelige priser – også her i lavkonjunkturen.

Sådan lyder den helt korte udgave af strategien hos juletræsproducent Henrik Læssøe.

Han har siden slutningen af 1980-erne drevet juletræsproduktion på Vestfyn ved Haarby sammen med sin kone Cornelia.

Han startede ud med 15 hektar og har løbende købt jord og ejendomme til. I dag producerer han træer fra 125 hektar, hvor størstedelen er egen jord.

– Nogle af mine kolleger i branchen vil producere billigst muligt og er villige til at gå på kompromis med pasningen. Vi har valgt en anden strategi. Vi mener, at det netop er i lavkonjunkturen, at vi skal være allerbedst til at passe træerne, så vi til sidst står med flest mulige prima-træer. Jeg mener, at kvalitetstræer er nøglen til at overleve i den lavkonjunktur, vi er i nu, siger han.

Som eksempel nævner han et par kulturer, som er blevet afdrevet.

– Vi afdrev en otteårig og en niårig kultur på en og på tre hektar. Her nåede vi en god gennemsnitspris men måske allervigtigst en udbytteprocent på over 90 procent, siger han.

Henrik Læssøe producerer juletræer fra 125 hektar. Han sælger hovedparten af salgstræerne igennem Skovdyrkerne. Træerne afsættes til tilbagevendende europæiske kunder.

Ordnede ansættelsesforhold

Henrik Læssøe har i mange år haft sin egen arbejdsstyrke ansat. I alt har Toftegård 12 ansatte. Det er 11 folk fra Litauen og en dansk funktionær.

– Det er de samme folk fra Litauen, vi har haft ansat i mange år. Det giver ikke bare et godt arbejdsmiljø men har også en enorm betydning for den kvalitet af træer, der bliver produceret. Vi lønner folkene ordentligt og tilbyder ordnede forhold. Det er vigtigt for at sikre et godt og ensartet arbejde i kulturerne, siger han.

– Hvis vi behandler vores folk ordentligt, så betaler de tilbage i form af trofasthed og godt håndværk. Vi er meget tilfredse med vores folk – og nogle har været her i 14 år, fortsætter han.

Foruden sin egen produktion hjælper Henrik Læssøe også lokale producenter med deres dyrkning. Det giver et fint supplement til Toftegårds økonomi, men her mærker han også, at branchen og producenterne er pressede.

– Hvis ikke vi havde haft entreprenørdelen, var vi her ikke i dag. Den del udgør en væsentlig del af vores omsætning og på et tidspunkt af året, hvor der ikke er mange andre indtægter i forretningen, siger han.

Der er maskiner til enhver tænkelig opgave både i forhold til dyrkning og oparbejdning.

Henriks folk er især stærke inden for nogle af de svære dyrkningsdiscipliner nemlig grundklipning og make-up klip. Grunden til det kan delvis tillægges erfaring med den slags arbejde. Men også erfaring med markering af juletræer giver en god forståelse for, hvordan et juletræ skal se ud.

I år er nogle træer ramt af røde nåle.

Gødning efter jordprøver

På Toftegård laves den årlige dyrkningsplan sammen med skovfoged Johann Jacobsen. De mange marker gennemgås og enten fremskrives, udtages eller 0-stilles forud for den endelige planlægning.

For hver enkel mark tilrettelægges gødningsplanen på baggrund af de tilgængelige jordprøver.

Planen skal helst holdes så simpel som muligt.

I praksis betyder det, at der ofte er to strategier. En på jord med høje reaktionstal og kalium-tal, hvor det ofte er et spørgsmål om at nedbringe for høje tal og samtidig supplere jorden, så træerne får de nødvendige næringsstoffer.

Ligeledes er der en strategi på de, efter fynske standarder, lette jorder, hvor det drejer sig om at sikre en balanceret tilførsel af næringsstoffer.

– I de sidste par år har vi brugt organisk gødning til cirka halvdelen af vores træer. Det har vi været meget tilfredse med. Det langsomme optag af næringsstoffer giver et godt resultat, siger Henrik Læssøe.

Sprøjtestrategien er klassisk og baseret på Round-up. Der kan tilsættes jordmidler eller hormonmidler afhængigt af behovet, som ofte laves ud fra en konkret vurdering enten af Henrik selv eller af skovfogeden.

Der sprøjtes mod lus og mider én gang, men også flere gange, hvis det konstateres nødvendigt. Henrik benytter sig af Skovdyrkernes kulturabonnementsservice. Det betyder, at den tilknyttede konsulent hjælper til med at føre tilsyn med kulturerne.

Henrik Læssøe og hans kone Cornelia arbejder sammen om at drive produktionen af juletræer.

Formklipning

Formreguleringen opstartes, mens træerne er unge. Generelt gælder det, at behandlingen er ensartet og konsekvent, da det i Henriks optik, er den mest effektive måde at sikre, at intet bliver glemt eller gjort forkert.

Principperne bag Henriks formregulering er helt fastlagte (se faktaboksen). Den vigtigste forudsætning er, at alle kulturer behandles ens uanset vækstlokalitet eller andre ydre forhold.

Der sættes fuglepinde på alle træer over en meter.

Topreguleringen foretages udelukkende med kemi, og her anvendes Pomoxon. Kulturerne behandles to til fem gange alt afhængigt af behovet.

Den omfattende og intensive dyrkning betyder, at Henrik bruger flere kroner pr. træ på at producere et juletræ end den gennemsnitlige danske juletræsproducent.

– Men det er ikke de gode træer, der presser markedet. Det er derimod et enormt udbud af billige træer, som er med til at slå bunden ud af producenternes økonomi, siger Henrik Læssøe.

Der vil altid være træer, der ikke bliver gode, og i 2018 lå Toftegård med en andel af 20 procents tredje sortering, hvilket næsten er uundgåeligt.

Stabilt årligt salg

Der er en nogenlunde jævn aldersfordeling mellem arealerne. Det årlige salg fra Toftegård ligger stabilt, men har været svagt stigende de sidste par år.

Produktionen er rettet imod at levere gode og ensartede partier til eksportmarkederne med hovedmængden i størrelses-spændet 125-200 meter.

Henrik har igennem mange år mærket for Skovdyrkerne og mærker derigennem også sine egne træer. Dette ændrer dog ikke på, at Henrik er mindst ligeså kritisk overfor sine egne træer, som dem han mærker igennem Skovdyrkerne.

– Der er ikke forskel på at mærke egne og andres træer. Det handler alene om at have et professionelt blik på træerne, uanset om det er vores egne eller andres, siger han.

Her supplerer skovfogeden, at det til tider virker som om, at Henrik er mere kritisk overfor sine egne træer end overfor kollegaernes – i hvert fald når det kommer til mærkningen.

I afviklingssæsonen har Henrik Læssøe fuldt fokus på at have egne træer klar til tiden, men han formår også at hjælpe Skovdyrkerne når det brænder på. Ofte kommer leveringsterminerne med kort varsel og i disse tilfælde er Henrik meget løsningsorienteret.

På billedet ses en vellykket og ensartet kultur med proveniensen FP1100. Kulturen er fra 2016

Kunder i Europa

Toftegård Juletræer har i flere år leveret træer til kunder i det meste af Europa. Det er ofte de samme, der vender tilbage.

Størstedelen af træerne er i mange år afsat igennem Skovdyrkerne.

– Vi har handlet med Skovdyrkerne i 25 år. Jeg har altid været loyal. Jeg tror på, at den loyalitet betaler sig. Jeg er stor tilhænger af, at vi hjælper hinanden mest muligt. Derfor er jeg også meget tilfreds med samarbejdet med skovdyrkerne, siger han.

Kvaliteten af træerne er selvfølgelig afgørende for kunderne. Men det er også vigtigt, at varen er klar til den aftalte tid. Det betyder også, at der i perioder arbejdes i døgndrift med at få gjort træerne klar og læsset.

Fornuftig sæson-2018

Når støvet efter afviklingssæsonen ligger sig, er der plads til en evaluering.

Her mødes Henrik med skovfogeden, og sæsonen gennemgås for, hvad der gik godt og skidt.

For 2018 var det en god start, men en nervepirrende slutning, hvor de sidste træer først forlod læssepladsen på Toftegård den 19. december.

Henrik har et længerevarende samarbejde med Skovdyrkerne, som giver ham en vis tryghed i forhold til afsætningen.

Men han er også klar over, at der er et udbud større end efterspørgslen. Det betyder, at såvel Skovdyrkerne som producenterne må være fleksible for at få tingene til at passe sammen.

Svær lavkonjunktur

Selvom Henrik har været med i mange år og før har oplevet svære tider, så er det alligevel anderledes denne gang. Kundernes krav til kvalitet hænger sjældent sammen med forventningen til prisniveauet.

– Jeg har været med så længe, at jeg har oplevet andre nedture, end den vi er i. Det er meget svært lige nu og markedet er presset. Men jeg tror og håber på, at priserne kommer op på et fornuftigt niveau igen om nogle få år. Priserne er simpelthen nødt til at rette sig, hvis kunderne fortsat skal kunne få juletræer, siger han.

– Men som jeg har nævnt tidligere, så gør vi alt hvad vi kan for at sikre høj kvalitet på de solgte træer. Det ser jeg som det vigtigste værktøj til at komme igennem den nuværende lavkonjunktur, fortsætter han.

Når priserne forhåbentligt retter sig, er han klar med en stor mængde træer.

– Vi har 700.000 til 800.000 træer på rod. Så det er klart, at prisudviklingen i markedet er helt afgørende for os. Vi håber selvfølgelig på, at priserne retter sig indenfor en overskuelig fremtid. Sker det ikke, vil det ramme os ekstra hårdt, fordi vores entreprenørforretning vil få færre opgaver, da mange af kollegerne vil nedlægge deres produktion, lyder det fra Henrik Læssøe.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #63

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning