Af Jens Mathiasen

Skovejere kan få skabt bedre plads på deres skovveje stort set uden omkostninger.

Det siger Thomas Langholz Valentin, som er skovfoged ved Skovdyrkerne Syd. Han oplever jævnligt problemer med, at vognmænd ikke kan afhente træ eller flis, fordi vejene er for tilgroede – men det kan løses billigt.

– Jeg opfordrer til, at skovejere får skåret generende træer ned langs vejene. Hvis der i forvejen er en fælde-udkører i gang, så vil det ofte kunne gøres for stort set ingen ekstraomkostninger, lyder det.

Det er den fornuftige flispris, som ofte kan betale for det ekstra arbejde. Han gør det samtidig klart, at hver situation er forskellig, og omkostningerne afhænger af forholdene på den enkelte ejendom.

– Men vælger man denne løsning i stedet for at hyre en hegnsklipper, så er det mit bud, at man stort set kan undgå udgiften. Samtidig gør man livet meget lettere for de vognmænd, der skal i skoven, siger Thomas Langholz Valentin.

Nødvendigt med mere plads

Skovfogeden oplever udfordringer på en del ejendomme, hvor vognmænd har svært ved at komme frem på grund af generende grene fra kanttræer.

– Jeg har for nyligt oplevet, at der var problemer med at få vognmanden ind på tre medlemsejendomme, siger han.

Thomas Langholz Valentin fortæller, at vognmændene i dag som tommelfingerregel har behov for fire gange fire meter for at kunne køre uhindret på skovvejene.

– Vognmændene benytter store lastbiler til millioner af kroner, som risikerer at blive ridsede, få trukket presenninger af eller at få rykket sidespejle i stykker. Derfor er anbefalingen, at vejkassen er mindst fire gange fire meter. Så kan de komme frem uden problemer, siger han.

Skab plads i det tidlige efterår

Ifølge Thomas Langholz Valentin er problemerne særligt tydelige efter sommerferien og i det tidligere efterår.

– Det er på det tidspunkt af året, at grenene er tynget af tunge blade. Det, som i foråret lignede en fin skovvej, kan nu være svært fremkommelig, siger han.

Thomas Langholz Valentin opfordrer til at få kigget på adgangsforholdene, inden efteråret og vinteren for alvor sætter ind.

– Det er et rigtigt godt tidspunkt nu, så man er på forkant med flissæsonen, siger han.

Sådan skal en god vej se ud. Der er tilstrækkeligt med plads til, at en vognmand kan komme frem uden at risikere ødelagte sidespejle og ridser. (Foto: Thomas Langholz Valentin)

Langsigtet løsning

Thomas Langholz Valentin anbefaler at udnytte den maskinkapacitet, der alligevel er i skoven, når der udføres et projekt.

– Ulempen ved at skære ned med en hegnsklipper er, at om få år, skal det gøres igen. Skoven vokser hurtigt til igen, og grenene kan blive tætte som en mur, når man har trukket en hegnsklipper langs en vej i mange år, siger han.

– Hvis man i stedet vælger at fælde træer med fælde-udkøreren, så kommer man til bunds. Det ser voldsommere ud, lige når det er gjort. Til gengæld skal man ikke spekulere på, om der er plads nok på vejene de næste mange år. Man sparer altså også fremtidig vedligeholdelse, siger han.

Han gør det klart, at på mange ejendomme vil der være penge at spare.

– Samtidig kan man vente mange år, før det igen er nødvendigt at vedligeholde. Når fælde-udkøreren alligevel er på stedet, så koster det altså ikke så meget ekstra at få den til at fælde nogle ekstra meter langs vejen, fortsætter han.

Bedre veje

Skovfogeden nævner også, at mere bedre plads og mere lys på vejene giver flere fordele.

– Eksempelvis tørrer vejen hurtigere ud. Man undgår vandpytter, og dermed sænker man behovet for vedligehold af vejen, siger han.

Han opfordrer til, at skovejerne prioriterer vedligeholdelsen.

– Problemerne er nok størst her på østkysten af Jylland, samt på øerne. Her er vejene ofte smallere, snoede og kuperede.

– Kom ud i skoven og få kigget på vejforholdene. Det er jo lidt ligesom at pudse vinduer – det skal bare gøres fra tid til anden. Men det er bedre at være på forkant, end at der opstår panik i sidste øjeblik, lyder skovfogedens råd.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #63

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning