Klimaskoven hedder en ny bog, som handler om skovbrug, klima og biodiversitet. Bogen opfordrer til et paradigmeskifte i debatten om dansk skovdrift.

– Hidtil har debatten desværre i høj grad været kendetegnet af følelser og politiske holdninger mere end fakta, viden og forståelse for, hvordan aktiv skovdrift kan løse et alvorligt problem, siger tidligere skovrider Esben Møller Madsen, som er hovedforfatter på bogen. Han har arbejdet i årtier med skovdrift i ind- og udland.

I stedet for mere urørt skov argumenterer forfatterne for at intensivere skovbruget. Der skal etableres mere skov, som skal drives mere intensivt, så der fremover kan fældes endnu mere træ i de danske skove.

– Øget produktion af træ er den bedste og mest effektive måde at gøre noget godt for klimaet. Aktivt skovbrug er det mest virkningsfulde værktøj, vi har til rådighed, lyder det fra Esben Møller Madsen.

Klimaskove kan løse problemer

Initiativtager til bogprojekter er tidligere formand for Skovdyrkerforeningen Vestjylland, Bendt A. Sloth.

Medforfattere er Palle Madsen, som er tidligere professor ved Skovskolen, Københavns Universitet, Anders Tærø Nielsen, der er forsker ved Københavns Universitet samt Per Hilbert, tidligere skovrider og sekretariatsleder hos Skovdyrkerne

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af såkaldte klimaskove.

Klimaskove udmærker sig blandt andet ved både at være bæredygtige og have en høj vækst og variation af træer, som sikrer en høj binding af CO2, ligesom biodiversiteten sikres bedst muligt.

Skov som produktionssted

Per Hilbert forklarer, at den også kaster lys på samspillet imellem skovbrug og biodiversitet. Modsat hvad mange danskere tror, så kan de to fint forenes.

– Det er vigtigt, at vi får fortalt, at skov ikke kun er til pynt. Skoven er også et produktionssted – og skovdrift er særdeles effektivt til at afhjælpe klimaproblemerne. Den gode nyhed er, at biodiversiteten fint kan forenes med det aktive skovbrug, siger Per Hilbert, som også i en årrække var redaktør for medlemsbladet Skovdyrkeren.

Han tilføjer, at der er arbejdet meget med at sikre, at bogens argumenter er velunderbyggede og saglige.

– Jeg håber, at bogen med solid faktuel viden kan gøre både skovbrugsfolk og almindelige danskere klogere på skovdrift, klima og biodiversitet, siger han.

Bogprojekt i stedet for rødvin

Per Hilbert fortæller, at projektet blev startet op, samtidig med at han stoppede som redaktør for Skovdyrkeren.

– Ved min afskedsreception foreslog jeg gæsterne at spare pengene til rødvin. I stedet kunne de sætte et beløb ind på en konto til bogprojektet. Vi ville gerne i gang med at skrive en bog om skovbrug og klima, fortæller han.

Projektet, som har været i gang i halvandet års tid, er nu afsluttet. Bogen er blevet til virkelighed med god hjælp fra et redaktionsudvalg og en række forskere og fagfolk. Hovedforfatter har været Esben Møller Madsen.

Skovdyrkerne har støttet projektet økonomisk sammen med 10-12 andre bidragsydere.

Klimaskoven udgives på eget forlag (ISBN 978-87-971672-0-5). Den vil kunne købes i boghandelen for 189 kroner.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #63

Læs andre artikler inden for Klima