Solid holdindsats trodsede regn og mudder i juletræerne

Store mængder regn og vanskelige markedsforhold gjorde den forgangne juletræssæson svær for producenter og for Skovdyrkerne. Green Product-direktør fremhæver god holdindsats i de vanskelige forhold.

Læs mere

Skovningsprojekter bliver forsinkede af vådt føre i skovene

Efterårets store regnmængder betyder forsinkelse af planlagte skovningsprojekter, oplyser skovfoged. Han opfordrer til, at flere projekter udføres i det tidlige efterår, hvor føret er godt.

Læs mere

Millioner af luftfotos samlet i stort projekt

Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret millioner af historiske luftfotos. Billederne viser gårde og ejendomme helt tilbage fra 1930’erne. Alle danskere kan være med til at skubbe billederne på plads på danmarkskortet.

Læs mere

Endnu et år med fremgang for Skovdyrkerne

Høj aktivitet i alle fem foreninger sikrer solidt økonomisk resultat for Skovdyrkerne. Færre medarbejdere har løbet stærkere, og det har givet et samlet plus på fire millioner kroner

Læs mere

Landmand rejste skov på sin gode landbrugsjord

Sydfynsk landmand har forbedret sin ejendoms herlighedsværdi med skovrejsning. I dag glæder han sig over, at han satsede på jagt og herlighed frem for landbrug.

Læs mere

Foreningsmand nyder det faglige fællesskab

Mogens Christoffersen er tidligere bestyrelsesmedlem i Skovdyrkerne. Han har altid nydt foreningsopgaverne og det faglige fællesskab med andre skovinteresserede.

Læs mere

Alternative ukrudtsmidler viser gode takter

Ukrudtsmidler med glyphosat er i politisk modvind og kan være på vej ud. Et projekt har afprøvet alternative midler i juletræer. Flere midler overrasker positivt.

Læs mere

Skavgræs er skovens levende fossil

Skavgræs findes i gamle sumpede skove. Arten er et levende fossil og tegn på høj biodiversitet i skovområdet, oplyser konsulent.

Læs mere

Sjællandske bøge vækker opsigt

Tæt ved Rye Gods mellem Roskilde og Holbæk står en række bemærkelsesværdige bøge.

Læs mere