Af Jens Mathiasen

Sluserne fra oven har været usædvanligt meget åbne i efteråret og vinteren. Nedbøren har gennemvædet marker og skovbunde. De våde forhold forsinker planlagte skovningsprojekter.

– Lige nu har vi svært ved at skove. Projekterne er faktisk gået noget i stå. Det gælder mere eller mindre på alle jorde – også de højereliggende. Mange steder er der nu så vådt, at vi risikerer at lave for store spor og skader i skovbunden, hvis vi går i gang med skovningsmaskinerne, siger Hans Thekilde Nielsen, skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne.

Han uddyber, at skovbunden ikke længere har bæreevne tilbage. Derfor vil spor fra maskinerne risikere at skade træernes rødder.

– Husk på, at spor i skovene skal vi se på de næste mange år. Det er ikke ligesom på marker, hvor du kan grubbe og jævne jorden igen. Derfor skal vi også være meget forsigtige, når vi arbejder med det tunge maskineri, siger Hans Thekilde Nielsen.

God planlægning

Udfordringerne med det våde vejr får skovfoged Hans Thekilde Nielsen til at sende en opfordring til Skovdyrkernes medlemmer.

– Forholdene til skovningsprojekter er bedst i det tidlige efterår. Derfor opfordrer jeg skovejere til at kontakte Skovdyrkerne i rigtig god tid. Jeg vil faktisk sige det sådan, at det vil være godt at praje os allerede nu i det tidlige forår, hvis man ønsker noget skovet i efteråret, siger Hans Thekilde Nielsen.

– På den måde kan vi bedre planlægge og sikre, at projektet bliver udført i de tidlige efterårsmåneder, hvor føret er meget bedre end nu, fortsætter skovfogeden.

Han tilføjer, at logistik og planlægning er vigtig.

– Der er ikke ubegrænset maskinkapacitet. Den våde sæson har lært os, at vi ikke altid kan fordele kapaciteten udover hele vinterhalvåret, siger han.

Skovfogeden tilføjer, at der ikke er noget i markedet, som tilsiger, at skovningerne skal foregå på et bestemt tidspunkt af året.

– Fagligt er der ikke noget i vejen for at skove nåletræ året rundt. Løvtræ kan typisk skoves fra august og fremefter. Før i tiden afsatte træ i vintermånederne, men markedet er helt anderledes nu. Råtræ handles jo året rundt uden problemer, siger han.

Skovfoged Hans Thekilde Nielsen opfordrer skovejere til at planlægge skovninger i det tidlige efterår, hvor føret er bedre end nu. Foto: Jens Mathiasen

Gode vendepladser

Flisbunkerne rundt om hos skovejerne er også påvirket af nedbøren.

– Vi producerer meget flis i efterårsmånederne, som nu ligger på afhentningspladser rundt om i skovene. Det bliver typisk afhentet her i vinterens fyringssæson. Udfordringen er nu, at de store mængder regn har gjort nogle skovveje bløde. Nogle steder er adgangen for lastbiler lidt tvivlsom, siger han.

Hans Thekilde Nielsen forklarer, at skovdyrkernes medlemmer selv kan gøre meget for at lette adgangen.

– Det er blandt andet at skabe stærke og farbare vendepladser. Kom ud i hjørnerne på pladsen og kontrollér, om pladsen skal forstærkes for at bære tilstrækkeligt i de mest våde måneder af året, siger han.

– Derudover er det vigtigt at udvælge den rigtige aflægningsplads. I stedet for at lægge flis på en plads, der måske er lidt tvivlsom i de våde måneder – så få det hellere kørt lidt længere ud af skoven. Aflæg det på en plads, hvor det helt sikkert kan afhentes af lastvogne – selv i de mest våde måneder af året, råder han.

Grøfterne skal fungere

På grund af de enorme mængder nedbør, opfordrer skovfogeden til, at skovejerne bruger tid på grøfterne.

– Store mængder vand skal ledes igennem skoven i år. Det er oplagt komme ud i skoven og kigge grøfterne efter. Grøftesystemet skal være i orden og funktionelt. Er der steder i skoven, hvor vandet hober sig op eller går i stå, så handler det om at få det udbedret. Ved akutte problemer, anbefaler jeg, at man med det samme prøver at få vandafledningen i gang, lyder det.

Han forklarer, at det i nogle tilfælde kan være stoppede overkørselsrør.

– Her kan man helt lavpraktisk prøve at skabe gennemgang med for eksempel en stang og en skovl. Ofte er det blade og jord, der stopper rørene, siger han.

Han tilføjer, at hvis der er større problemer kan man dokumentere med billeder og notater. Når jorden bliver farbar igen, reparerer man skaden.

– Men vent med at rykke ud med maskiner indtil jorden er mere farbar. I øjeblikket er jorden så våd, at man risikerer at køre det hele op, siger han.

Skovningsprojekter bliver forsinkede af vådt føre i skovene

Venter på bedre føre

Hans Thekilde Nielsen venter nu på bedre forhold for medlemmernes skovningsprojekter.

– Vi kan faktisk ikke gøre så meget udover at vente. På min ønskeseddel står der først og fremmest en længere periode med tørt vejr, så vi igen kan få gang i skovningerne, lyder det.

– Alternativt kunne vi også bruge frost. Men vi skal have solidt frostvejr i flere dage før frosten når ned i skovbunden og kan bære maskinerne. Det er der ikke udsigt til lige nu. Jeg sætter min lid til, at vi kommer ind i en tør periode, hvor vi så kan genoptage noget af det arbejde, der er sat på pause, siger Hans Thekilde Nielsen.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #65

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning