Af Jens Mathiasen

Regn og mudder i lange baner. Sådan vil mange huske tilbage på juletræssæsonen 2019.

– Udfordringerne var store. Enorme mængder efterårsregn gjorde arbejdet vanskeligt. Det betød også, at kvaliteten desværre blev dårligere end ventet på nogle varer, lyder det fra Green Productdirektør Henning Post, som her evaluerer den overståede sæson.

Til trods for bøvlet, så forløb juletræssæsonen bedre end frygtet.

– Vi lykkedes alligevel med at få langt de fleste træer afsted indenfor den aftalte tidsramme og i en fornuftig kvalitet. Det lykkedes ene og alene på grund af en enorm god holdindsats. Her tænker jeg på hele kæden fra producenter over entreprenører og til skovfogeder og vores sælgere, siger direktøren.

Gule træer

Vækstsæsonen begyndte helt anderledes positivt. I foråret og i sommeren udviklede træerne sig godt med god farve og flotte nåle.

Men da efteråret kom, og oparbejdningen skulle i gang, så kom regnen.

– På nogle lokaliteter betød den rigelige nedbør og de milde temperaturer, at der ikke var kvælstof nok til rådighed for træerne. De tabte farve og blev gullige i nålene. Når det sker i oktober, kan vi ikke redde det, fortæller Henning Post.

Mudder i kulturerne gav også problemer

– Mange steder blev køresporene ødelagt af mudder. Træerne kunne ikke slæbes ud, og folkene måtte i stedet bære dem ud af kulturerne. Det satte virkelig alle på prøve. Det forsinkede arbejdet og gjorde det hele mere besværligt, siger han.

– Men der var færre reklamationer end frygtet, grundet de mudrerede forhold. Vi kom godt i mål, fordi alle i kæden leverede deres bedste. Det kan vi godt være stolte over, fortsætter Henning Post.

Senere og senere betingelser

Oveni bøvlet fra oven oplever Henning Post også, at flere kunder kommer senere og senere med deres leveringsterminer. Nogle ordrer kom også senere end normalt.

– Det er købers marked, og det får nogle indkøbere til at satse. De venter med at placere deres ordre – simpelthen fordi, de ved, at der er nok træer i markedet. I nogle tilfælde fik vi ordrer helt hen i oktober. Det er klart, at det også giver ekstra tryk på hele vores logistik og oparbejdning, lyder det.

Så slemt så det ud på et tidspunkt i efteråret hos et skovdyrkermedlem. Men både medlemmer og entreprenører har gjort en stor indsats for at undgå problemer med mudder på træerne og det resulterede i langt færre reklamationer end frygtet. Foto: Rene Nielse

Flotte klippekulturer

Når det gælder klippekulturerne, er Henning Post godt tilfreds med den overståede sæson.

– Det var en god vækstsæson og grenene var kraftige og med fine nåle. Grenene havde god struktur, og der var god farve på nålene, forklarer han.

– Der var dog en del koglesætning, men det var ikke så meget som frygtet. Ofte sad koglerne sådan, at der kunne produceres fornuftigt klippegrønt fra træerne alligevel, siger han.

Henning Post forklarer, at på negativsiden betød koglerne længere oparbejdningstid og færre kilo pr.

hektar.

Juletræsmarkedet faldt tilbage

Når det gælder priserne, ærgrer direktøren sig over, at markedet for juletræer igen i år måtte indkassere fald.

– Vi havde håbet, at 2019-sæsonen ville være stabiliseret i forhold til 2018-sæsonen. Sådan gik det desværre ikke, siger han.

– Der kom prisfald på sorteringerneigennem sæsonen. Det blev vi nødt til at acceptere. Både standardvarer og primatræer faldt i pris. Som noget nyt måtte vi også kæmpe ekstra hårdt for at få solgt vores prima-træer, siger han.

Fremadrettet tør Henning Post ikke sige noget om næste sæson for juletræer.

– Det er for vanskeligt at give en melding om næste års marked. Jeg ved det simpelthen ikke endnu. Vi er stadig lige på bagkant af sidste sæson. Nu skal vi på messe i Tyskland – og først der får vi det første overblik over udbud og efterspørgsel. Men der er ingen tvivl om, at vi er i et udfordret marked, siger han.

Fornuftige udsigter for klippegrønt

Henning Post er mere fast i stemmen i forhold til markedet for klippegrønt.

– I år lykkedes vi med at fastholde priserne på klippegrønt i både nobilis og nordmannsgran. Derudover prioriterede vi at opnå stigninger på de varer og leverancer, hvor det var muligt, siger han.

Han er forsigtig optimist, når det gælder markedsudsigterne for klippegrønt i den kommende sæson.

– For næste sæson ser jeg en god sammenhæng imellem udbud og efterspørgsel. Der er generelt positive muligheder i klippegrønt, vurder direktøren.

Konkurrence på andet end pris

Henning Post er ikke i tvivl om, at Skovdyrkernes juletræsdyrkere skal fortsætte med at tilbyde høj service og god leveringssikkerhed. Prisen må ikke blive eneste konkurrenceparameter.

– Vi har en god fast kundegruppe, der har handlet hos Green Product år efter år. Vi skal gøre alt for at holde fast i de stabile kunder. Det er kunder, som kender os for god service. De ved, at de kan få høj kvalitet, god leveringssikkerhed, og at der er styr på tingene i vores organisation.

– Mit råd er, at vi fortsætter med at producere de bedste varer kombineret med den bedste service. Vi er nødt til at have det ekstra, som kan trække udenlandske opkøbere til danske kulturer. Det er nødvendigt for at komme fornuftigt igennem den nuværende lavkonjunktur. Hvis vi alene vil konkurrere på prisen, så taber vi slaget, lyder det fra Henning Post.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #65

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Midt