Tekst og foto: Jens Mathiasen

Mælkeproducent Mads Helms har en ide – og mere til. Han tror på, at skovlandbrug kan forbedre biodiversiteten og sænke CO2-udledningen fra hans økologiske malkekøer.

Derudover øjner han en mulighed for at udvikle nye specialprodukter sammen med Them Mejeri.

– Vi afprøver skovlandbrug i vores økologiske mælkeproduktion. Vi har plantet pil, rødel og lidt morbær i enkelt-rækker med 12 meters afstand på nogle af vores græsmarker. Afstanden på 12 meter betyder, at vi ret nemt kan integrere rækkerne i vores landbrugsdrift. Vores maskinpark er tilpasset faste kørespor på 12 meter, siger Mads Helms, som er økolog med 800 køer ved Ejstrupholm i Midtjylland.

Skygge til køer Træerne blev plantet i efteråret 2019 på lave marker, hvor græsudbytterne ofte er noget svingende. De kommende år bliver der taget slætgræs imellem trærækkerne.

– Men når træerne har vokset sig så store og robuste, at køerne ikke længere kan ødelægge dem, begynder vi at bruge markerne til afgræsning. Vores erfaring er, at køer nyder træernes skygge og naturligt søger den. Der er også dyrevelfærd i det her foruden biodiversitet og CO2- reduktion, siger Mads Helms.

Han vil også afprøve nye fodermidler.

– Vi kommer blandt andet til at høste løvhø, som skal bruges til foder. Ligesom med urter i græsmarken, er der måske også positive fodringseffekter i løvet. Det er et åbent spørgsmål, som vi skal undersøge, siger han.

Skal blive rentabelt

Mads Helms’ erfaringer bliver en del af projektet ’ROBUST’. Projektet er søgt finansieret som et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprojektet. Det ledes af Økologisk Landsforening og Skovdyrkerne er forretningspartnere i projektet.

– Jeg synes, det er spændende at være med i. Vi er stadig på udviklingsstadiet, og der er mange praktiske udfordringer, som vi endnu ikke har fundet en løsning på. Men det skal nok komme hen ad vejen, siger han.

Han slår samtidig fast, at skovlandbrugsprojektet ikke kun er for sjov. Målet er, at det skal blive rentabelt og attraktivt på den lange bane.

– Det er planen, at vi vil arbejde hen imod at udvikle nye specialprodukter til vores mejeri Them, som kan betale for omkostningerne. Ligesom der findes græsmælk og lignende, forestiller vi os, at der kan udvikles et koncept for skovmælk eller skovost, lyder det fra mælkeproducenten, som selv er med i mejeriets bestyrelse.

– Hvis alt lykkes, får vi udviklet nye specialprodukter baseret på skovlandbruget. Samtidig kan vi dokumentere lavere CO2-belastning og bedre biodiversitet og dyrevelfærd. Med andre ord er der mange positive muligheder i skov-projektet, som jeg glæder mig til at undersøge nærmere, lyder det fra Mads Helms.

Han driver cirka 700 hektar markbrug sammen med mælkeproduktionen fra 800 økologiske malkekøer.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #67

Læs andre artikler inden for Biodiversitet