Danmark har en målsætning om at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent inden 2030. Der bliver brugt mange ressourcer på tværs af sektorer på at finde ud af, hvordan det bedst lader sig gøre.

Nu hjælper en ny rapport arbejdet på vej.

Rapporten er udarbejdet af Rambøll og viser, at 14,5 procent ud af den ønskede 70 procent-reduktion kan opnås ved at skifte til træ i stedet for mere traditionelle byggematerialer. Det skriver træ.dk.

– Konkret har Rambøll sammenlignet træbyggeri med konventionelt byggeri og vurderet de potentielle CO2-besparelser, der er ved at konvertere traditionelle løsninger som tegl, stål og beton til træ og træbaserede produkter, fortæller Lauritz Rasmussen, sekretariatsleder i Træ i Byggeriet.

Han fortsætter:

– Studiet tager udgangspunkt i fire konkrete bygningscases, hvortil Rambøll har modelleret tilsvarende konventionelle byggerier og udført livscyklusvurderinger på de enkelte cases. Successivt konverteres de tunge og ressourcekrævende bygningsdele. Det er først hovedkonstruktionerne, herefter beklædninger og til sidst isoleringen fra mineraluld til træfiberisolering.

Fra drift til materialer

Hos Træ i Byggeriet glæder man sig over nu at have fået dokumentation for, hvor væsentlig en rolle træbyggeri faktisk kan spille i den nationale målsætning.

– Sammenligningsstudiet kan nu hjælpe os med at dokumentere det, som vi allerede godt vidste; nemlig at byggebranchen kan spille en meget betydelig rolle i forhold til den nationale og globale målsætning om at minimere CO2-udledningen.

– Alene ved at flytte fokus over på fremstilling af byggematerialer frem for driftsenergi og træffe bevidste design- og materialevalg, kan vi reducere CO2-udslippet betragteligt, siger Lauritz Rasmussen.

Potentiel øjenåbner

Han forklarer, at analysen tager udgangspunkt i worst case.

– I analysen er det endda forudsat, at samtlige træprodukter bliver brændt ved bortskaffelsen uden nogen form for genanvendelse, hvilket jo er worst case. I langt de fleste tilfælde vil man genanvende træ på mere bæredygtig vis, og så ser vores sag endnu bedre ud end på papiret, siger han.

Lauritz Rasmussen håber, at rapporten vil blive en øjenåbner for byggeriets parter og vil rykke design- og materialevalg i en mere bæredygtig retning. Rapporten er finansieret af foreningen Træ i Byggeriet.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #70

Læs andre artikler inden for Råtræ