Af Jens Mathiasen Et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og det kommunalt ejede selskab Vand og Affald A/S sikrer ny statsskov på Sydfyn.

Samarbejdsaftalen betyder, at et område nordøst for Svendborg på 540 hektar kan omdannes fra landbrugsjord til ny varieret skov.

– Det her er et fantastisk projekt, der både giver Fyn meget mere statsskov og beskytter vores drikkevand. Fyn er et af de steder i Danmark, hvor vi har allermindst statsejet skov. Bynære skove som denne giver en masse spændende naturoplevelser og friluftsliv lige dér, hvor folk bor, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Plantning og naturlig tilgroning

Naturstyrelsen vil aktivt plante træer i dele af den nye skov, mens andre områder af skoven bliver udlagt til naturlig tilgroning. Dyre- og vindspredte frø fra træer og buske skal med tiden vokse op og danne skov af sig selv, samtidig med at urter, græsser og insekter vil tage skoven i brug, fremgår det af pressemeddelelsen.

I Svendborg Kommune vækker aftalen om den nye, statsejede skov glæde.

– Skoven bliver et aktiv for vores borgere og for fremtidige generationer. Vi kan se frem til et nyt stort rekreativt område tæt på byen, hvor vi kan nyde naturen, siger borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen (S).

Hos Vand og Affald A/S er man også begejstret for skoven.

– Ud over den rekreative og klimamæssige gevinst, så glæder jeg mig især over, at vi med skovrejsningen får beskyttet vores sårbare drikkevand mod forurening, og på den måde sikrer fremtidige generationers adgang til rent drikkevand, siger bestyrelsesformand i Vand og Affald A/S Niels Christian Nielsen.

Når der bliver købt jord til skovrejsningen, vil der forud for etablering af skoven blive afviklet borgerinddragelse, hvor naboer og alle med interesse i den bynære skov kan komme med idéer og ønsker til skoven.

Skovrejsningen er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, det kommunalt ejede selskab Vand og Affald A/S og Svendborg Kommune. ● Det er Naturstyrelsen, der kommer til at stå som ejer og skal drive skoven fremover. ● Den nye skov bliver på cirka 540 hektar, hv

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #70

Læs andre artikler inden for Sø og vådområder