Af Jens Mathiasen

Dansk nåletræ er ikke for alvor blevet ramt, selvom det tyske marked har været kollapset i flere sæsoner efter stormfald og massive billeangreb i Harzen-området.

Det oplyser Skovdyrkerne Syds skovfoged, Jesper Nørgaard Petersen.

Han deltog i sensommeren i en faglig tur til Harzen. Her er enorme mængder rødgran blevet oparbejdet og sendt på markedet på grund af stormfald og massive typografbille-angreb.

– Der er store danske savværker, som aftager lokal danskproduceret nåletræ. I Danmark er vi gået fri for det tyske priskollaps, fordi vejtransport af træ er meget dyrt.

– Med andre ord kan billigt tysk nåletræ ikke sendes til Danmark uden store transportomkostninger. Derfor kan vi nogenlunde fastholde priserne i Danmark, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Containertræ er ramt

Anderledes ser det ud med containertræet. Containertræ sendes typisk til Kina. Her konkurrerer dansk og tysk træ på det samme marked.

– Det betyder, at vi har svært ved at konkurrere med det billige tyske træ, som sendes afsted fra området omkring Harzen, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Nåletræ i containere bruges til paller, emballering med mere. Det er i direkte konkurrence med træ fra Australien, USA med flere.

– Prismæssigt har det ligget meget fornuftigt de seneste par år. Typisk accepterer man lidt dårligere kvaliteter og får en lidt lavere pris pr. kubikmeter sammenlignet med savværkstræet. Typisk har det været omkring 10 procent under dansk savværkspris, siger Jesper Nørgaard Petersen.

– Containertræ har den fordel, at der ikke er begrænsninger på dimensionerne. Alle dimensioner accepteres, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Kan opstå mangel på nål

Spørgsmålet er nu, hvordan priserne arter sig fremover.

– Fra Harzen-området lyder meldingen, at man forventer at stoppe skovningerne om et par år, når der er ryddet op i de sidste billetræer, siger skovfogeden.

– Min vurdering er derfor, at der kan opstå en mangelsituation om et par år, når de tyske skovninger stopper. Til den tid vil man muligvis opleve mangel på rødgran på bagkant af den tyske billekatastrofe, siger Jesper Nørgaard Petersen. Han vurderer, at det vil betyde, at nordtyske savværker vil efterspørge dansk rødgran.

– Det samme vil eksportørerne sandsynligvis – og det vil efter al sandsynlighed betyde stigende priser, siger han.

Fordele og ulemper

Ifølge Jesper Nørgaard Petersen ser nåletræ-markedet i Danmark fornuftigt ud lige nu, og priserne har holdt sig på et højt niveau de seneste år.

Der er fortsat stor interesse for skovning, og sådan skal det også være.

– Man kan sagtens forfalde til spekulation om stigende priser grundet det kommende hugstfald i Tyskland. Men omvendt skal man være opmærksom på de risici, der er ved nåletræsdyrkning. Det er blandt andet stormfald, billeangreb med mere, siger skovfogeden.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #71

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning