Af sekretariatschef Kristian Gernow

Det er vigtigt for Skovdyrkerne at de ressourcer, der bliver brugt på kommunikation, skaber værdi for vores medlemmer.

Derfor gennemførte vi i september måned en større læserundersøgelse, hvor læserne af Skovdyrkeren kunne give karakterer for forskellige dele af bladet som indhold, layout, læsevenlighed med mere.

Alle medlemmer af Skovdyrkerne, der er registreret med emailadresse, modtog invitation til at deltage.

Af de knap 4.000 udsendte spørgeskemaer fik vi godt 600 retur.

Det svarer til 15 procent, og det vurderer vi som tilfredsstillende. Det er i øvrigt på niveau med tilsvarende undersøgelser i 2013 og 2016.

Tendensen er god

Helt overordnet udtrykker bladets læsere en høj grad af tilfredshed med Skovdyrkeren (Figur 1).

I alt 93 procent af respondenterne er enten ’Tilfreds’ eller ’Meget tilfreds’ med bladet.

Det glæder os, da det bekræfter, at vi ’rammer skiven’ i forhold til langt størstedelen af bladets målgruppe. Målingen er faktisk et lille klik bedre, end de pæne tal fra de tidligere undersøgelser, der var på henholdsvist 86 procent i 2013 og 81 procent i 2016.

I løbet af 2018 fik bladet ny redaktør, ligesom vi foretog nogle mindre layoutmæssige justeringer af bladet. Vi har derfor også været nysgerrige på, hvad bladets læsere mener om bladets omfang, opbygning, illustrationer, sprog og læsevenlighed. Også på disse spørgsmål udtrykker læserne generelt stor tilfredshed.

De mest populære artikler

I svarene på spørgsmålet om hvilke temaer, man helst vil læse om i Skovdyrkeren, gemmer der sig nogle interessante ’øjenåbnere’ (Figur 2).

At ’skovdyrkning’ indtager førstepladsen, er ikke overraskende.

Vi er heller ikke overraskede over, at ’andre skovejeres erfaringer’ (medlemsportrætterne), artikler om ’jagt’ og ’kort nyt’ er populær læsning.

Til gengæld er interessen for det højaktuelle tema ’skovrejsning og klimaskov’ mindre, end vi fornemmede.

’Naturpleje og biodiversitet’ scorer tilsvarende højere end forventet. Disse og andre resultater om emnevalg vil vi naturligvis forholde os til, når vi planlægger artikler til kommende udgaver af bladet.

Skovdyrkeren på strøm?

Verden bliver mere og mere digital. Derfor spørger vi også i undersøgelsen læserne om deres syn på udsendelse af Skovdyrkeren i en digital versus den trykte udgave (Fig. 3).

6 ud af 10 ønsker den trykte version. Hver fjerde ønsker den digitale version – mens otte procent gerne vil modtage både en trykt og en digital version.

Skovdyrkernes hovedbestyrelse har i 2020 besluttet, at det fra 1. januar 2021 er den lokale skovdyrkerforening, der selv afgør formatet for udsendelse af Skovdyrkeren.

Konstruktiv kritik modtages med kyshånd

De uddybende kommentarer og forslag til forbedringer, som der også var plads til i undersøgelsen, er der heldigvis mange, der har brugt tid på. Dem vil vi derfor også bruge tid på at studere nærmere.

Sådanne kommentarer og forslag er svære at rubricere, men vi ser navnlig to ting udtrykt: Dels, at Skovdyrkernes læsere godt kan kapere artikler på et endnu højere niveau end i dag. Dels et ønske om flere artikler med fokus på drift, indtjening og markedsforhold.

Tak til alle og gavekort til én

Sekretariatet og bladets redaktion siger tak til alle, der deltog i undersøgelsen. De indsendte svar giver os værdifuld viden, som vi vil omsætte til et bedre medlemsblad.

Som bekendt kunne deltagerne være med i en lodtrækning om et gavekort som tak for ulejligheden. Vinderen er udtrukket og har fået direkte besked. Hvem det blev, vil fremgå af næste nummer af Skovdyrkeren.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #71

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning