Af Jens Mathiasen Da vi rammer Harzen-området, får vi en forsmag på det, der venter os. Skovbevoksningerne på begge sider af vejen skifter fra grøn til brun. Så langt øjet rækker står der døde nålebevoksninger med utallige knækkede træ-ruiner.

Sådan oplever Jesper Nørgaard Petersen det første indtryk af området omkring Harzen, da han i sensommeren er påfaglig tur i området sammen med 30 andre fagpersoner.

– Målet var at få indblik i de massive tyske billeangreb, som har taget livet af store nåleskovsbevoksninger i området omkring Harzen i Tyskland, fortæller Jesper Nørgaard Petersen, som er skovfoged og råtræ-ekspert hos Skovdyrkerne Syd.

Enorme arealer med rødgran Turen var arrangeret af handelsvirksomheden DSH Wood. Virksomheden havde inviteret deres leverandørkreds sammen med en række fagpersoner.

– På førstedagen fik vi en introduktion til skovbruget i Harzen. Det stod Stefan Fenner for. Han er leder af forstamtet. På andendagen var vi på ekskursion, hvor vi så reviret Hooe Geis. Revirleder Florian Markt introducerede os til træartsvalg og skovforvaltning i den sydøstlige del af Harzen, fortæller Jesper Nørgaard Petersen.

Der er store bevoksninger med rødgran. Træerne blev plantet i årene efter 2. verdenskrig, hvor man arbejdede meget med at få opbygget vedmasse.

– Frem til år 2000 var der meget vedmasse i én træart, nemlig rødgran. Den forhøjede sygdoms- og stormfaldsrisiko med kun én art, var man udmærket klar over. Derfor var man begyndt at stille om i de store rødgranbevoksninger med underplantning med bøg og douglas, oplyser Jesper Nørgaard Petersen.

Orkan rammer Tyskland

Skiftet fra monokulturen rødgran er i fuld gang, da orkanen Frederikke rammer det centrale Tyskland i januar 2018. Frederikke rammer hårdt og vælter store bevoksninger.

Det er orkanen kombineret med den efterfølgende tørke i 2018, som danner grundlaget for bille-katastrofen.

– Stormfaldet skaber mange nye rande i bevoksningerne, hvor træerne er blottede og stressede – og dem går typografbillerne villigt på. Stormfaldet er desuden sket i bjergrige egne, hvor det tager tid at oparbejde træerne.

– Typografbillerne sværmer 3-4 gange i den historisk varme 2018-sommer. Det store tryk af typografbiller kombineret med stormfaldet får det hele til at komme ud af kontrol. 2018 var en regulær katastrofe i området, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Han tilføjer, at både sidste år og i år har der fortsat været store billeopformeringer i området.

– Det hele er fortsat meget problematisk med store sværmninger af typografbiller, siger skovfogeden.

Økonomien spiller en stor rolle i håndteringen. Ikke alle arealer bliver gentilplantet her og nu. (Foto: Jesper Nørgaard Petersen)

Ændret strategi

Økonomien spiller en stor rolle for håndteringen af problemerne.

– I opstartsfasen afdrev man hele bevoksninger, men det koster enorme summer i gentilpantning. I mange tilfælde har økonomien kun rakt til at gentilplante omkring ti procent af det afdrevne område, siger skovfogeden.

Sidenhen skifter man strategi.

– Nu lokaliserer man i stedet de svækkede billetræer og får dem skovet og hentet ud af bevoksningerne. Man håber på, at den resterende del kan blive og danne skærm for en fremtidig sund kultur. Udfordringen med den strategi er, at grundet de enormt mange biller, så kan det se lige så galt ud fire uger senere.

– Faktisk fortalte revirlederen os, at billetrykket var så højt, at billerne også angreb sunde træer tilfældigt i bevoksningerne, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Priserne raslede ned

Da katastrofen ramte i 2018 raslede priserne på tysk nåletræ ned.

Der blev eksporteret på højtryk. Hele den tyske industri var fokuseret på oparbejdning.

– De fortalte os, at det bedste tømmer blev afregnet ved fast vej for 32 euro pr. kubikmeter – hvilket er den samme pris som oparbejdningen. Det resterende råtræ er en ren underskudsforretning, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Det værste er overstået

Ifølge revirleder Florian Markt er det værste overstået nu.

– De fleste store områder er nu afdrevet. Når der kommer styr på det sidste, stopper hugsten i de berørte områder. Sådan lød meldingen fra området, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Skovfogeden fortæller, at vurderingen fra de tyske fagfolk lyder, at vi skal et par sæsoner længere frem, inden træet i de ramte områder er oparbejdet.

En opbremsning i hugsten vil få stor betydning for markedet og prisdannelsen.

Jesper Nørgaard Petersen håber, at vurderingen på to sæsoner holder stik.

– Ingen kan med sikkerhed sige, hvor hurtigt, der kommer styr på problemerne. Men det er klart, at får vi en kølig sommer i 2021, vil det dæmpe trykket af typografbiller. Derudover spiller fødeforhold og prædatorer også ind på mængden af typografbiller, oplyser han.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #71

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning