Tekst og foto: Jens Mathiasen

PEFC-certificering stiller krav til dokumentation af arbejdsgange, biotoper, plantninger med mere. Men i det daglige er der ikke meget ekstra arbejde.

Det fortæller Dorte og Søren Christiansen, Linå Vesterskov ved Silkeborg.

Linå Vesterskov blev PEFC-certificeret for knap 10 år siden. Dengang blev ejendommen certificeret i forlængelse af, at der var udarbejdet grøn driftsplan.

– Driftsplanen gjorde det nemmere. Mange af kravene havde vi opfyldt allerede som følge af den grønne driftsplan, siger Dorte Christiansen, som ejer skoven på i alt 450 hektar med primært nålebevoksninger.

Bedre priser

Helt konkret giver certificeringen to store fordele.

– Vi får et tillæg på afregningsprisen. Det er det ene. Derudover er certificering en metode til at sikre, at vi altid kan afsætte vores træ, siger skovejeren. Hun lægger også vægt på signalværdien.

– Det er vigtigt, at vi viser omverdenen og vores aftagere, at her producerer vi under ordentlige forhold, fortsætter hun.

Dorte Christiansen uddyber, at tillægget er omkring tyve kroner pr. kubikmeter leveret træ.

– Det svinger fra ingenting og op til en tyver alt efter produkt. Ved nåletræ til tømmer får vi lige nu en tyver ekstra som følge af certificeringen, lyder det.

Dorte Christiansens far Søren giver et eksempel.

– Hvis vi eksempelvis skover 1000 kubikmeter nål til tømmer, så henter vi ekstra 20.000 kroner hjem, alene fordi vi er certificerede. En skovning af den størrelse betaler vores omkostninger til certificeringen og mere til, siger han.

Nøglebiotoper og biodiversitet

Ifølge Søren og Dorte Christiansen var det ret overskueligt at få Linå Vesterskov certificeret.

De nævner nogle af kravene.

– Vi skulle have klarlagt, hvor vores nøglebiotoper er. Det vil sige paragraf tre-områder, diger, fortidsminder, træer til henfald med mere.

– Ved renafdrift er der krav om, at vi efterlader et antal højstubbe pr. hektar til henfald. Derudover skal vi lægge 7,5 procent af vores totale areal ud til biodiversitet, siger Søren Christiansen.

Et årligt besøg

Linå Vesterskov har valgt at lade Skovdyrkerne stå for certificeringen og den årlige kontrol.

– Det betyder, at vi får et årligt varslet besøg, hvor en fagmand fra Skovdyrkerne kommer og kontrollerer, at alt er, som det skal være ifølge PEFC-certificeringen. Er der problemer, så bliver det noteret – og så skal vi rette op, siger Søren Christiansen.

Skovejer Dorte Christiansen gør det klart, at hun aldrig har fortrudt, at Linå Vesterskov er blevet certificeret.

– Jeg kan kun anbefale andre skovejere at gå samme vej. Det er et godt signal til omverdenen. Samtidig er der afsætningssikkerhed og ekstrabetaling for produkterne, lyder det.

Jens Julius Larsen er gruppeansvarlig for Skovdyrkernes PEFC-certificering. Han udfører audits hos PEFC-certificerede skovdyrker-ejendomme

Skovdyrkerne tilbyder certificering af ejendomme

Som skovejer og medlem af Skovdyrkerne kan din ejendom blive PEFC-certificeret. Skovdyrkerne har en gruppecertificering under PEFC. Det betyder, at Skovdyrkerne kan certificere medlemmernes ejendomme.

Ifølge Skovdyrkernes skovfoged Jens Julius Larsen kan det i mange tilfælde være en god ide, fordi savværkerne i stigende grad efterspørger træ fra certificerede ejendomme.

– Det er den vej, det går. Ved juletid satte flere savværker deres tillæg op. Min vurdering er, at vi kommer til at se flere og flere krav fra opkøberne om certificeret træ, lyder det.

Jens Julius Larsen er gruppeansvarlig for Skovdyrkernes PEFCcertificering. Det er ham, der udfører de audits, der er krævet, når ejendomme skal PEFC-certificeres.

Dokumentation og certificering

Skovfogeden forklarer, at en certificering ofte ikke er voldsomt krævende.

– Selve certificeringen består af to dele. Den ene handler om at få udarbejdet de nødvendige dokumentationer. Meget af dette arbejde kan udføres ud fra skovkortet. I den anden del kommer jeg på besøg på ejendommen og kigger på de ting, der skal være i orden ifølge PEFC-certificeringen.

– Hvis der er noget, som skal ændres, så gør jeg opmærksom på det. Når tingene er på plads, får ejeren sit skovbrugsbevis. Med det i hånden kan han levere certificeret træ til opkøberne, siger Jens Julius Larsen.

Skovdyrkerne arbejder i øjeblikket på at udvikle et koncept, som gør det nemt og prisbilligt for mindre ejendomme at opnå certificering.

Ønsker du mere information om certificering af din ejendom, så tag fat i din lokale skovfoged hos Skovdyrkerne.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #74

Læs andre artikler inden for Drift af Grønne Områder