Ny video om risikotræer i Skanderborg Dyrehave

Tag med skovfoged Kai Boisen på den årlige rundtur i Skanderborg Dyrehave, hvor han leder efter risikotræer og gør status over skaderne fra vinterens storme.

Læs mere

Temaaften ved Skovdyrkerne Midt – Naturpleje for vildtet

Skovdyrkerne Midt afholdt i går aftes medlemsarrangement på Lille Ulvedal. Ejeren Einar Holmberg, Skytte Hans Brix og Skovfoged Simon Fabricius fremviste sammen ejendommen og de igangværende tiltag til gavn for vildtet og jagten.

Læs mere

Indbydelse til temaaften om vildtpleje

Hvordan omdanner man en traditionel nåletræsplantage til et paradis for vildtet?

Læs mere

EU’s naturlov får indvirkning på danske skove

Naturloven er nu stemt igennem i parlamentet. Nu skal den behandles af Ministerrådet, EU Kommissionen og dele af parlamentet inden den forventes endeligt vedtaget i løbet af 2024, herefter venter implementering i medlemsstaterne. Skovene er nævnt flere steder i lovteksten.

Læs mere

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land

Landmænd skal nu genplante, hvis de fjerner læhegn eller mindre træbeplantninger i det åbne land. Kravet følger af ny lovgivning, som trådte i kraft fra årsskiftet. Bliver der ikke genplantet, må flisen ikke omsættes til varmeværk.

Læs mere

Vildtaften den 30. september kl. 16-18

Hvordan omdanner man en traditionel nåletræsplantage til et paradis for vildtet

Læs mere

Fem nye folkeskove i Guldborgsund kommune

Skovdyrkerne Øerne har plantet 62.000 træer, som vil blive til glæde for publikum i mange år frem. Der er taget højde for såvel biodiversitet som det visuelle

Læs mere

2021 udgaven af frøkataloget er på gaden

Vores 2021 udgave af frøkataloget er omdelt til alle medlemmer.

Læs mere

Skovdyrkerne deltog i folkefest

Skovdyrkerne plantede lørdag aften et skovbryn i den nye folkeskov i Favrskov Kommune. Plantningen var et led i det landsdækkende show Danmark planter træer.

Læs mere
Viser 9 af 43