Af Jens Mathiasen

En ny træart i Danmark, som kan levere et særdeles godt afkast i omdrifter på kun 8-10 år. Sådan beskriver Jesper Schytte træarten paulownia.

Igennem sit firma Paulownia Danmark satser han nu stort på at udbrede kendskabet til træet og dets muligheder.

– Fordelene er åbenlyse. Paulowniatræer har langt højere tilvækst end andre kendte træarter i verden. En omdrift er på otte til ti år.

I løbet af hver omdrift vil træerne have udviklet kævler på 35 til 45 centimeter i diameter – eller hvad der svarer til en gennemsnitlig vedmasseproduktion på 150 kubikmeter pr. hektar pr. år, siger Jesper Schytte.

– En sidegevinst ved den store tilvækst er, at træet er en fremragende CO2-støvsuger. CO2-optaget er betydeligt højere end hos velkendte hurtigvoksende træarter, tilføjer han.

Han gør det klart, at den store tilvækst kræver god etablering med vanding og god renholdelse det første år eller to, specielt i vækstsæsonens tørre perioder.

Fra hækplanter til paulownia

Jesper Schytte fik øjnene op for paulownia for et par år siden.

– Jeg drev en webshop med hækplanter med mere. Jeg var derfor hele tiden på udkig efter nye spændende planter. Det var på den måde, jeg fik øjnene op for træarten. Jeg kunne se, at der var et enormt potentiale i træet på grund af den store tilvækst, fortæller han.

De sidste par sæsoner er han gået fuldtid på paulownia-projektet.

– Paulownia-delen tager mere og mere tid og interessen fra kunderne er stor. Jeg har derfor valgt at satse fuldt ud på træerne, lyder det.

Frostsikre hybrider

En af de store opgaver har været at finde gode paulownia-sorter, som passer til det danske klima. Han forhandler nu to hybrider som specielt er udviklet til det nordlige kinesiske marked samt det nordlige Japan.

– Jeg har sikret mig agenturet i Skandinavien og de baltiske lande på de bedst egnede paulownia-hybrider. De hedder 3bfe og 3b07. Hybriderne er udviklet i Kina og først frigivet for fem år siden. De er tilpasset et klima, som er meget lig det danske, siger Jesper Schytte og tilføjer, at begge hybrider er hårdføre og tåler vinterfrost til mere end minus 30 grader.

Netop frostfasthed er vigtigt.

– Træarten er blevet populær i Tyskland og i mange sydeuropæiske lande. Men hybrider fra de lande er ikke velegnede til det kølige skandinaviske klima med udbredt vinterfrost, fastslår han.

Han nævner videre, at de to hybrider ikke er invasive.

– Det er til gengæld de sydeuropæiske sorter – også selvom de er EU-godkendte. I nogle områder i Mellem- og Sydeuropa spirer træerne villigt og breder sig ret voldsomt. Derfor skal man tænke sig godt om, når det gælder sortsvalget, lyder rådet.

Paulownia er en ny træart i Danmark, som leverer meget stor tilvækst. Efter første høst, skyder de op igen, og kan høstes hvert syvende år. Stammerne på billedet er syv år gamle.
Paulownia er en ny træart i Danmark, som leverer meget stor tilvækst. Efter første høst, skyder de op igen, og kan høstes hvert syvende år. Stammerne på billedet er syv år gamle.

Vigtig etablering

En anden vigtig forudsætning for succes med træarten er etableringen. Ifølge Jesper Schytte skal træerne holdes fri for ukrudt de første år.

– I vækstsæsonen kan træerne ikke tåle roundup, da de horisontale rødder kan ligge meget højt. De går ikke ud, men væksten stopper i flere uger. I stedet kan man udføre mekanisk renhold. At dække af med ukrudtsdug eller lignende kan også være en brugbar løsning, siger han.

– Derudover skal træerne vandes i første vækstsæson. Vi anbefaler minimum 2 liter om ugen fra april til udgangen af august. Det kan i praksis nemt gøres med siveslange eller eksisterende markvandingsanlæg. Efter første sæson er vanding ikke længere nødvendig, da rødderne nu er nede i en til halvanden meters dybde, lyder det.

Han forklarer, at træerne også kvitterer godt for tilførsel af gødning.

Kunderne er landmænd

Jesper Schytte har ikke brugt millioner på markedsføring. Alligevel oplever han god interesse.

– Mine typiske kunder er landmænd. De har måske nogle marginale jorde, hvor traditionelle landbrugsafgrøder ikke giver det store overskud. I sådanne marker er paulownia et oplagt alternativ, som vil give langt bedre økonomi, siger Jesper Schytte.

Enkelte kunder har allerede i denne sæson købt planter til flere hektar.

– Men de fleste kunder har købt en prøvepakke med et udvalg af mine hybrider. På den måde kan man først teste, om planterne gror fornuftigt i den jordtype og under de forhold, man har på sin ejendom. Det er en meget fornuftig start, siger han.

Forventer stor vækst

Jesper Schytte er ikke bekymret for afsætningen af træet. Heller ikke selvom, det vil være et nyt produkt i Danmark.

– Der er flere muligheder. Velpassede paulownia-bevoksninger leverer gode og rette kævler. Paulownia-træ er let, men samtidig meget stærkt. Vi er blandt andet i dialog med en dansk finérfabrik omkring afsætning af kævler. Træernes store vedproduktion gør dem også oplagte til flis, siger han.

Hvad er paulownia?
  • Paulownia er en træart, som er ny i Danmark. Arten stammer fra Østen, hvor den har været dyrket i mange år. De senere år er arten blevet populær i flere mellem- og sydeuropæiske lande.
  • Paulownia er kendetegnet ved stor tilvækst. På en omdrift op til 10 år kan træet under optimale betingelser producere kævler på 35 til 45 centimeter.
  • En hektar paulownia kan optimalt producere 150 kubikmeter vedmasse pr. år i gennemsnit i en omdrift på 7-8 år.
  • Paulownia er en krævende starter. Træet skal vandes og holdes fri for ukrudt. De helt unge træer kvitterer samtidig godt for gødskning med flydende NPK-gødning.
  • Paulownia er godkendt i EU og må plantes og dyrkes i medlemslandene.
Kilde: Jesper Schytte / Paulownia Danmark

Skovdyrkerne har plantet 3,7 hektar med paulownia hos et skovdyrkermedlem i 2019. På de to vækstsæsoner, der er gået siden 2019, har de bedste træer nået en højde på 2,75 meter og en diameter ved roden på cirka 10 centimeter.

Skovdyrkerne har plantet 3,7 hektar med paulownia hos et skovdyrkermedlem i 2019. På de to vækstsæsoner, der er gået siden 2019, har de bedste træer nået en højde på 2,75 meter og en diameter ved roden på cirka 10 centimeter.

Stort vækstpotentiale men fortsat mange ubekendte Paulownia en ny træart fra Østen.

Den er hurtigvoksende og rummer muligheder. Men det er ikke uden problemer at dyrke den i Danmark, fastslår skovfoged.

Paulownia er en hurtigvoksende træart fra Østen. Arten spås at kunne vokse seks til otte meter i højden om året. Træet skulle kunne lave gode savværkskævler i tykkelsen 35-40 cm på otte til ti år.

– Det lyder spændende og meget forjættende, hvis man kan få omdriftstider i sin skov på 10-12 år fremfor 50-60 år. Men det er ikke uden problemer at indføre en ny træart i Danmark, siger Steen Skieller, skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne.

Han forklarer, at Skovdyrkerne har plantet 3,7 hektar med paulownia hos et skovdyrkermedlem.

Det var tilbage i 2019. Bevoksningen er plantet med fire meter mellem rækkerne og tre meter mellem træerne i hver række.

Ukrudtet skal væk

Ifølge skovfogeden er paulownia noget krævende, når den etableres. De første erfaringer viser, at de nyplantede træer er sårbare for ukrudtstryk.

– Udfordringen er blandt andet, at træet slet ikke kan tåle Roundup i vækstsæsonen – heller ikke på rødderne, som godt kan ligge lidt højt.

– Foreløbigt har vi renholdt med en vandret roterende harve, der viger uden om træerne. Derved kan vi nogenlunde holde rent mellem træerne, men vi nøjes med at køre med en brakslåning i gangene mellem træerne. Imidlertid ligger rødderne ret højt, og der sker lidt skade på træerne ved denne renholdelse, siger Steen Skieller.

En anden metode kunne ifølge skovfogeden være at plante med afdækning, der blandt andet anvendes i vinavl. Endnu en mulighed er at etablere dækmateriale – en såkaldt permakultur. Aviser eller pap somholdes fast er også en mulighed.

Derudover er det vigtigt, at træerne får rigeligt med vand.

– Vores erfaring indtil nu er, at paulownia gerne vil have en del vand især i det første år. Gødning er også ganske vigtig.

– Alt i alt er paulownia altså noget krævende, når den etableres. Det skal man være opmærksom på, inden man går i gang med at plante træarten, siger Steen Skieller.

Imponerende vækst

Til gengæld er væksten imponerende, når etableringen lykkes. På de to vækstsæsoner, der er gået siden 2019, har de bedste træer nået en højde på 2,75 meter og en diameter ved roden på cirka 10 centimeter.

– Den store tilvækst er ganske spændende. Man kan bogstaveligt følge træets vækst uge for uge. Det helt afgørende er, at man lykkes med en god etablering, siger skovfogeden og tilføjer, at træet får kæmpe blade, som kan blive op til en kvadratmeter i størrelse.

Plant med forsigtighed

Steen Skiellers anbefaling på nuværende tidspunkt er, at man kun skal plante paulownia som et forsøg.

– Det kan være, at man synes, at det er spændende med en helt anden træart, end dem man normalt planter i Danmark. Der er endnu alt for lidt erfaring med træarten i Danmark til at kunne anbefale Paulownia som hovedart i et skovbrug, fastslår skovfogeden.

Han uddyber, at vi endnu ikke ved, om træarten er modtagelig for svampe- eller insektangreb. Endelig mangler vi ogsåerfaring med, hvor vindfølsomt træet er.

Afsætning kan udfordre

Steen Skieller fortæller, at paulowniatræ er fantastisk godt og stærkt – også selvom træartens årlige tilvækst er meget stor.

Alligevel kan afsætningen også risikere at blive en udfordring.

– Hvem vil købe kævlerne? Opkøberne kender det ikke. Det vil kræve tid, inden man kan være sikker på at kunne afsætte det. Min erfaring er, at savværksbranchen gerne køber velkendte træarter og sorteringer – men det kræver tid at introducere nye produkter til opkøberne, fastslår han.

Skovfogeden gør også opmærksom på, at paulownia ikke er godkendt til konstruktionstræ i Danmark.

Vil man forsøge sig med Paulownia skal man sørge for at få en proveniens, som kommer fra en egn i verden, hvor der er frost om vinteren, råder Steen Skieller.

Har du mod på at prøve kræfter med denne nye træart, er du velkommen til at kontakte din skovfoged. Skovdyrkerne rådgiver gerne ud fra de erfaringer, som vi har fået.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #74

Læs andre artikler inden for Drift af Grønne Områder