Den Danske Naturfond købte Kollund Skov for fire år siden. Efter købet har fon-den arbejdet med at klargøre den til urørt skov.

Det har Skovdyrkerne hjulpet med. Skovdyrkerne har blandt andet fjernet ikke-hjemmehørende nåle-træarter.

– Vi har arbejdet med at fjerne sitka, douglas, lærk og delvist også rødgran. Det er ikke-hjemmehørende arter. Derfor ønsker ejeren dem fjernet, inden sko-ven lægges om til urørt skov, siger Kenni Lunding Mikkelsen.

Genskaber moser

Skovdyrkerne har også fjernet nåletræ i flere gamle moseområder i skoven på i alt omkring fem hektar.

– Her har vi især skovet sitka-gran, så området er blevet åbnet op, siger Kenni Lunding Mikkelsen.

Fonden ønsker at genskabe naturlig hydrologi i skoven. I det lave område betyder det, at skovmoserne bliver genskabt. Det er moser, som var der før, grøftningen blev lavet.

– I praksis bliver større hovedgrøfter lukket. Øvrige dræn i skoven lukkes også så vidt muligt. Det får vandstanden i det lave område til at stige og med tiden bliver områderne igen vådere, siger Kenni Lunding Mikkelsen.

Skovdyrkerne har ryddet et stort område, hvor der nu skal lukkes grøfter og etableres naturlig hydrologi. Området skal blive til skovmose.

God skovjord

Skovfogeden forklarer, at jordboniteten i Kollund Skov generelt er særdeles velegnet til skovdyrkning.

– Det er moræne-ler med områder af smeltevandssand og -grus. Jordtypen er hverken for tung eller for sandet, men faktisk helt optimal til skovdyrkning. Man har kunnet dyrke store og flotte nåletræer på forholdsvis korte omdrifter, siger han.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #75

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning