Tekst og foto: Karsten Raae, seniorkonsulent, Skovdyrkerne Øerne

I 2015 plantede Skovdyrkerne 41 askekloner i en nyetableret askefrøplantage i Jægerspris.

Podekvistene blev specielt udvalgt fra tilsyneladende modstandsdygtige individer fra Sjælland og Lolland-Falster.

Håbet var dengang, at træerne, ligesom modertræerne, ville være særligt modstandsdygtige overfor asketoptørre.

I år er det seks år siden, at planterne kom i jorden.

I juli måned var jeg på besøg i plantagen. Jeg udførte en hurtig og uvidenskabelig opgørelse. Den viser, at 31 procent af træerne er vitale. 43 procent er inficerede og 26 procent er døde.

Tilbage i juli 2018 udførtes en tilsvarende opgørelse. Dengang så det hele lidt bedre ud. Dengang var 50 procent vitale, 40 procent var inficerede og 10 procent var døde.

Samarbejde med universitetet

Projektet med at etablere en frøplantage af sunde asketræer blev gennemført i samarbejde med Københavns Universitet.

Træernes genetik har betydning for, hvor hårdt træerne angribes af asketoptørre. Visse kloner angribes kun svagt og andre ser endda ud til at være resistente.

Derfor ønskede man at sikre afkom fra de sundeste individer.

Skovdyrkerne identificerede tilsyneladende sunde asketræer på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. På Sjælland og Lolland-Falster fandt vi 41 sundt udseende individer og på Bornholm et tilsvarende antal.

I marts 2015 var der høstet podekviste fra alle udvalgte træer og udvalgt 40 egnede knopper pr. træ. Knopperne blev podet på grundstammer, leveret fra Johansens planteskole ved Børkop.

Træerne fra Sjælland og Lolland-Falster blev plantet i en plantage i Jægerspris,efter at Skovdyrkerne indgik en aftale med Frederik den VII’s Stiftelse. Der blev lavet en aftale med Bornholms regionskommune om en plantage for det bornholmske materiale.

Udvælgelsen

26 medlemmer af Skovdyrkerne og samarbejdspartnere bidrog med stiklinger fra asketræer, som forhåbentlig ville vise sig at være helt eller delvist resistente overfor asketoptørre med den latinske betegnelse Hymenoscyphus fraxineus.

Vi opsporede sundt udseende asketræer af høj skovbrugsmæssig kvalitet og grokraft. Vi gik så vidt muligt efter individer omgivet af mange syge træer og dermed udsat for et stort smittetryk.

For at sikre den størst mulige genetiske variation har der højest kunnet udpeges fire træer pr. skov på Sjælland og LollandFalster – uanset om flere træer har kunnet opfylde udvælgelseskravene.

På grund af Bornholms begrænsede geografiske udstrækning har de samme begrænsninger ikke været gældende her.

Fremtiden for de udvalgte træer

Modertræerne, som står rundt omkring i skovene, vil det forhåbentlig blive muligt at følge, hvad angår fremtidig vækst og resistens.

Under alle omstændigheder bør de fortsat sunde bevares som lokale frøkilder.

Asken spreder sig villigt over relativt store afstande og trives rigtig godt som indblandingsart i løvskoven, specielt langs grøfter og i mindre lavninger.

Selvom sommerens opgørelse er knap så god som i 2018 – så er håbet fortsat, at der om fem til syv år vil kunne høstes frø i plantagen fra forhåbentlig resistente kloner og til glæde for dansk skovbrug.

Materialet fra Sjælland og Lolland-Falster stammer fra:

Bjergsted skov, Bregentved, Bøssevænget, Dragsholm, Frejlev Skov, Gl. Kirstinebjerg, Holbæk Kommunes skove, Holme Skov, Hans Poulsen, Knabstrup, Lindholt, Lunden Skov, Nørreskovgård, Ryegård, Svanholm og Vongserup.

Materialet fra Bornholm stammer fra:

Bjerregård, De kommunale skove, Grønvang, Klemensker menighedråd, Koefodgård, Lehnsgård, Skovgård, Tingfogedgård, Vestre og Østre Slamregård.

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #76

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning