Skovrådet har netop iværksat et arbejde, der skal understøtte den grønne omstilling ved blandt andet at styrke rammerne for bæredygtig produktion af træ fra danske skove. Rådet vil også se på, hvordan en øget anvendelse af træ i produkter, som lagrer CO2, kan erstatte mere klimatunge materialer, som blandt andet stål og beton i byggeriet.

Anbefalingerne skal bidrage til at afhjælpe de klimaudfordringer, som FN´s klimapanel, IPCC, netop har offentliggjort.

Rapporten nævner blandt andet, at der er behov for nytænkning og øget anvendelse af træ, som lager for CO2.

Den bold griber Skovrådet nu.

– Vi ser skovbruget som en del af løsningen på klimaudfordringerne og skovbruget både kan, skal og vil komme til at spille en endnu vigtigere rolle i løsningen af de udfordringer, vi står over for. Derfor er det nødvendigt, at vi ser på, hvordan og hvor meget træ, vi producerer, og hvordan vi kan øge anvendelsen af træ, siger Skovrådets formand Carsten With Thygesen i en pressemeddelelse.

Styrket forsyning og anvendelse

På forsyningssiden vil Skovrådet undersøge nuværende og fremtidige rammer for produktion af bæredygtigt træ – herunder hvordan man kan fremme produktion af dokumenterbart bæredygtigt træ for eksempel ved øget anvendelse af certificering.

På anvendelsessiden vil Skovrådet afdække og inspirere til, hvordan kendte og nye former for anvendelse af trækan fremme en grøn omstilling. Det gælder ikke mindst, hvordan den nuværende afbrænding af biomasse i fremtiden kan benyttes til nye og mere værdiskabende formål.

Historisk stor efterspørgsel Skovrådets initiativ er sat i værk i forlængelse af, at regeringen i slutningen af 2020 vedtog en natur- og biodiversitetspakke, som prioriterer etablering af urørt skov og naturnationalparker – herunder etablering af op til 75.000 hektar urørt skov.

Beslutningen om mere urørt skov sker samtidig med, at der er historisk stor efterspørgsel efter træ fra blandt andet byggesektoren. Skovrådets arbejde skal bidrage til at sikre, at dansk skovbrug – på miljørigtig og klimavenlig bæredygtig vis, kan imødekomme den øgede efterspørgsel.

Skovrådet, hvor også Skovdyrkerne er repræsenteret, vil allerede på sit møde i oktober behandle de konkrete anbefalinger. Anbefalingerne vil herefter blive præsenteret i en rapport.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #76

Læs andre artikler inden for Råtræ