Af Hans Erik Lund, forstkandidat

Tinghuslærken i Gribskov er med rette et af Danmarks ikoniske træer. Med en højde på 40 meter og en diameter på 1,10 meter er det et fuldvoksent træ.

Træet er modertræ til millioner af danske lærketræer.

Baggrunden er, at man i 1926-27 forsøgte sig med hybridlærk ved Humlebæk og i Store Dyrehave.

Statsskovrider Just Holten plantede lærkeafkom af Tinghuslærken i flere skove, og han erfarede, at en del af planterne var hybridlærk.

Omkring 1930 blev Tinghuslærken udvalgt af Dr. Syrach-Larsen som den mødrene part i krydsninger med japansk lærk

Krydsninger

Rent praktisk blev der opbygget et højt tårn omkring Tinghuslærken. Et stort antal hunblomster (kogleanlæg) blev isoleret i poser. Herefter kunne pollen fra japansk lærk pustes ind i hver enkelt pose.

De første resultater var pauvre, men det lykkedes senere at frembringe de ønskede krydsninger mellem europæisk og japansk lærk. På den måde er Tinghuslærken blevet moder til millioner af lærketræer i landet, som ofte anvendes til forkultur eller ammetræ.

Men det er besværligt og kostbart at frembringe frø på den måde. I stedet anlægges frøhaver forskellige steder i Danmark – eksempelvis i ”Fårefolden” ved Humlebæk. På den måde er det langt hurtigere at foretage krydsninger og afprøve de forskellige typer.

Dansk lærk i generationer

Lærke-træarten blev introduceret af von Langen i 1763. Den stammede sandsynligvis fra Tyrol og kom måske fra hans egne besiddelser i Harzen.

Men der har med stor sandsynlighed vokset lærk i skovene ved Jægerspris og andre steder allerede 30 år tidligere. Og mon ikke der har været godser, der har haft en lærk eller to stående i parken?

I Skotland var der ved Dunkeld, cirka 50 kilometer nord for Edinburgh, plantet lærk af begge arter, som voksede pænt. Her fremkom i 1897 krydsninger mellem den europæiske og den japanske lærk, hvilket dog først blev klarlagt i 1904.

Hybridlærken påkaldte sig hurtigt opmærksomhed ved dels at være ret resistent mod den lærkekræft, der ødelagde mange bevoksninger af europæisk lærk, dog noget forskelligt for de forskellige provenienser, og dels voksede cirka 10 procent hurtigere i både højde og drøjde. Desuden var dens grene mindre grove end hos den japanske lærk.

Besøges af forstfolk

Alderen er begyndt at trykke Tinghuslærken. Træet står i en bevoksning af bøge fra cirka 1780 i afd. 201 i Tinghus Plantage i Gribskov, tidligere det 6. Kronborgske distrikt. Lærkene er indplantet i en bøgesåning.

Et enkelt træ i bevoksningen bukkede under i en af stormene i 2013.

Tinghuslærken besøges af forstfolk fra hele verden, men selvfølgelig også af andre interesserede.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Hans Erik Lund

Mere om Hans

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #76

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning