Af Jens Mathiasen

Som skovejer har du mulighed for at forsikre din skov gennem Skovdyrkernes forsikringsaftale. Det tilbud har tyve år på bagen – men nu er aftalen fornyet med et nyt forsikringsselskab.

– Vi har nu tegnet en ny aftale med det tyske forsikringsselskab AXA, siger Torsten Hansen, som er skovrider og sekretariatsmedarbejder.

– Det er lykkedes at få forhandlet en god aftale på plads. Samtidig entrerer vi nu med en stor, solid forsikringskoncern, som i forvejen forsikrer skov i Tyskland og flere andre store europæiske lande, fortsætter han.

Han fortæller, at arbejdet med at finde ny udbyder af forsikringerne har været noget udfordrende.

– Skovbrug er en lille og speciel branche, og mange forsikringsvirksomheder vil ikke ind i den sektor. Vi har været i kontakt med omkring to håndfulde selskaber, lyder det.

Bedre vilkår

Torsten Hansen oplyser, at vilkårene i den nye aftale minder meget om de tidligere. Men på nogle punkter er vilkårene for skovbrandsforsikringen ændret.

– Jeg mener, at vi har fået bedre vilkår, siger Torsten Hansen.

– Eksempelvis er erstatningsberegning nu tabellagt. Det vil sige, hvis ulykken sker, skal der ikke længere vurderes fra sag til sag. Erstatningen følger tabeller. Det ser jeg som en klar forenkling, siger han.

Som noget nyt er det nu også skrevet ind i forsikringen, at hvis en skovbrand måske er startet på grund af publikum i skoven – så skal man politianmelde skaden og meddele det til Miljøstyrelsen.

– I sådan et tilfælde, hvor publikum har forvoldt skade, vil det som udgangspunkt være Miljøstyrelsen, som dækker. Hvis de ikke vil dække, så står vores forsikring bag og dækker ejeren, siger Torsten Hansen.

Skovbrandsforsikring

Skovdyrkernes forsikringstilbud er en skovbrandsforsikring og en stormfaldsforsikring.

Udover skovbevoksninger kan juletræer og klippegrønt også blive forsikret.

Brandforsikringen dækker skade opstået ved brand, lynnedslag og eksplosion. Se grundvilkår i boksen.

Torsten Hansen oplyser, at som eksempel vil en brandskadet 30-årig rødgranbevoksning uden huller og med en bonitet på 2 udløse en samlet erstatning på kr. 98.000 pr. hektar.

– Man kan – og vil normalt, forsikre alle skovarealerne på ejendommen. Der er dog også mulighed for særskilt at forsikre delarealer. I så fald skal områderne indtegnes tydeligt på et kort, siger han.

Pris og vilkår for skovbrandsforsikring

Forsikring mod stormfald

Basisforsikringen mod stormfald er etableret i forlængelse af de store orkanskader i vinteren 1999/2000.

– Ordningen er speciel, fordi den fungerer som en nødvendig adgangsbillet, hvis man ønsker tilskud til oprydning og gentilplantning efter stormfald. Derfor gælder specielle tegningsregler, som er fastsat af staten, oplyser Torsten Hansen.

Ordningen kan kun tegnes i forbindelse med ejerskifte eller ved etablering af hel ny skov. Ved ejerskifte skal den nye ejer tilmelde sig inden for seks måneder.

Ved nyplantning på mark skal forsikring tegnes, inden træerne er fem år. Ved afbrydelse i forsikringsdækningen tabes muligheden for senere gentegning – og derved at opnå tilskud.

Torsten Hansen oplyser, at dækningsforholdene også er specielle.

– Der foreligger kun en forsikringsskade, hvis det nationale stormråd erklærer, at der er tale om et ’nationalt eller regionalt stormfald’. Både dækningsforholdene og Stormrådets rolle er parallelle til forholdene omkring stormflod, forklarer han.

– Man kan altså godt som enkeltstående skovejer være forsikret og blive ramt af stormfald, uden at forsikringen dækker. Men i tilfælde af større katastrofer findes altså et beredskab, som man betaler for at være en del af, lyder det.

Udbetalingen fra forsikringen er et fast beløb på 3.000 kroner pr. hektar. Dertil kommer værdien af adgangen til tilskuddet, som har udgjort op til 45.000 kroner pr. hektar ved det seneste stormfald.

– For mange har dette tilskud været en væsentlig forudsætning for, at skoven overhovedet er blevet genrejst, oplyser Torsten Hansen.

Tilbud til skovejere

Begge ordninger administreres af Skovdyrkerne med AXA-forsikring som det bagvedliggende forsikringsselskab.

Såvel basisforsikringen mod stormfald som skovbrandsforsikringen er et tilbud til alle skovejere, uanset om de er medlem hos Skovdyrkerne.

Hvis man ønsker at forsikre sin skov, tager man kontakt til den lokale skovdyrkerforening og får tilsendt forsikringsformularer, der skal udfyldes og underskrives.

Yderligere information om forsikringerne og om Skovdyrkerne som forsikringsformidler findes her

Forsikringsselskabet AXA

Forsikringerne er tegnet gennem den danske filial af det tyske AXA GmbH.

AXA GmbH beskæftiger sig blandt andet med skovbrugsforsikringer og har skovbrugsuddannede forsikringskonsulenter i medarbejderstaben.

Den danske filial er relativ beskeden størrelse, men i vækst. Det tyske AXA GmbH et datterselskab i det internationale pensions- og forsikringskoncern AXA. Koncernen har hovedkvarter i Paris og opererer i godt 50 lande. Koncernen har en årlig toplinie på 100 mia. euro.

Se forsikringsbestemmelserne og forsikringstabellerne her

Pris og vilkår for skovbrandsforsikring

Brandforsikringen har følgende grundvilkår:

 • Ved skade udbetales erstatningen efter en tabellagt værdiopgørelse af de skadede bevoksninger baseret på træart, alder, bonitet og bevoksningskvotient.
 • Skadede effekter opgøres dog ved en individuel vurdering.
 • Der er desuden en tabellagt erstatning, baseret på træart, for oprydning og gentilplantning.
 • Præmierne opkræves som et fast beløb pr. hektar.

  De årlige satser er:

  Driftsklasse Præmie


  Juletræer / klippegrønt 35 kr. pr. ha

  Løv 6 kr. pr. ha

  Nål 12 kr. pr. ha

  Anden anvendelse 12 kr. pr. ha

  Administration 80 kr. pr. forsikring

  Minimumspræmie 220 kr. pr. forsikring

  Engangsgebyr ved nytegning 100 kr.

  Eksempel: En skov på 25 ha, heraf 10 ha. nål, 12 ha. løv og 3 ha. klippegrønt koster 377,00 kr. pr. år. Hertil kommer statsafgift, p.t. 1,1 procent.

  Det koster stormfaldsforsikringen

  Præmie for basisforsikringen mod stormfald

  De faste årlige arealpræmier er:

  Driftsklasse Præmie


  Løv 4,50 kr. pr. ha

  Nål, herunder juletræer og klippegrønt 25,00 kr. pr. ha

  Administration 120,00 kr. pr. forsikring

  Eksempel: Forsikring af en skov på 25 ha., heraf 10 ha. nål, 12 ha. løv og 3 ha. pyntegrønt koster 499,00 kr. pr. år. Hertil kommer statsafgift, p.t. 1,1 %.

  Kontakt os - find din lokalforening her

  usemap=”#dakort” alt=”” />

  Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


  Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

  Skovdyrkerne

  Sekretariatet

  Parallelvej 9A

  8680 Ry

  info@remove-this.skovdyrkerne.dk

  CVR-nr. 82 28 90 11

  Jyske Bank 7560 – 1007943

  Kontakt

  Viden om

  Om Skovdyrkerne

  TYPO3 CMS

  Cookies på Skovdyrkerne.dk

  Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

  Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

  Luk


  Artiklen er skrevet af:

  Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

  Skovdyrkerne

  Mere om Skovdyrkerne

  Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #79

  Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Midt